Deltagelse i VELLIV projektet med Gnist og Statens Institut for Folkesundhed

Deltagelse i VELLIV projektet med Gnist og Statens Institut for Folkesundhed2018-10-17T08:17:31+00:00

 

Der er TO muligheder for at deltage i projektet:

  1. Er I et team eller en afdeling i en privat virksomhed med færre end 250 ansatte, så har I mulighed for at deltage direkte i projektet. Jeres deltagelse er gratis.
  2. Er I en større virksomhed, koncern, eller kommunal enhed kan I deltage i projektet i 2019 mod særskilt betaling.

 

Vi er en del af en privat virksomhed med færre end 250 ansatte.

Indledende behovsanalyse 

Vi skal bruge 10 virksomheder, som har lyst til at stille op til et interview og fortælle om behov og udfordringer i forbindelse med teamsamarbejde. Interviewene gennemføres hos jer og kræver ikke forberedelse. Vi vil gerne tale med udvalgte ledere og medarbejdere. Hvert interview tager ca. en time. 

Arbejdspladslaboratorier 

Virksomheder, der deltager i interviewet, tilbydes en plads i et arbejdspladslaboratorium. Vi har plads til fem virksomheder i arbejdspladslaboratorierne. 

Arbejdslaboratorierne består af fire workshops á ca. en halv dags varighed med 7-10 ledere og medarbejdere, hvor vi af-prøver forskellige redskaber, som har relevans for samarbejde, trivsel og performance i jeres virksomhed. I kan selv være med til at vælge de emner og temaer, I gerne vil arbejde med.

 

Vi er en større virksomhed, koncern, eller kommunal enhed

Velliv støtter kun projekter i små og mellemstore private virksomheder. Er  I er en del af en større virksomhed i enten det private eller offentlige, kan I dog sagtens deltage i projektet og høste samme læring og effekter som de andre virksomheder.

Jeres deltagelse giver jer de samme muligheder som de små og mellemstore virksomheder. Vi gennemfører således interviews og arbejdspladslaboratorier på samme vis og stiller gør-det-selv redskaber til rådighed for jeres teams og afdelinger. I indgår i følgeforskningen og i den fortsatte udvikling af værktøjerne.

Prisen for jeres deltagelse aftales individuelt.