Det tilbyder vi

I vores erfaring med rådgivning af ledere og medarbejdere i danske og udenlandske organisationer har vi især lært at vores opgave ikke er at drive forandringsprocesser, men derimod supplere organisationerne egne bestræbelser. Derfor gør vi os umage med at tilbyde hjælp der imødekommer forskellige grader af samarbejde.

Produkter og værktøjer

Vi ønsker at gøre vores kunder selvhjulpne, hvilket gør at vi bruger mange ressourcer på at udvikle og finde metoder der gør det lettere at arbejde med forandringsprocesser selv. Et eksempel er vores styrkekort, der pt. bruges af mere end 10.000 mennesker. Disse kort gør deltagere i f.eks. foredrag og kurser lettere kommer i gang selv. Læs mere her.

Kurser, foredrag og workshops

Mange gange er det kun få input, der skal til, for at man som ledere eller medarbejder, kan igangsætte en forandring. Derfor målretter vi vores foredrag til at sætte udvikling igang på de områder hvor ledere og medarbejdere især er udfordret. Vores kurser og workshops er designet med henblik på mest effektiv overførelse af  værktøjer og metoder. Derfor vil man som deltager på de arrangementer i højere grad gå hjem med en forstærket værktøjskasse end blot abstrakt inspiration. Læs mere her.

Processer og forløb

Mange af de opgaver vi løser for vores kunder, er processer og forløb, der tilpasses den enkelte kunde. Fælles for  disse forløb er at vi i fællesskab bruger god tid på at drøfte udfordringen og målet med processen. Vores mål er nemlig at skabe bedre resultater – der holder. Vores rådgivning og sparring drives derfor af et stærkt ønske om at sikre forudsætningen for stærke organisationer, der er i stand til kontinuerligt at udvikle sig og realisere deres fulde potentiale.

De seneste år er del af de processer vi har gennemført mere sparringsforløb end egentlig udviklingsforløb. Vi indgår nemlig tit som sparringspartner for HR, leder- og styregrupper. I disse forløb fungerer vi mere som designer og lader dermed selve undervisningen eller faciliteringen op til kunden selv. Læs mere her.