Processer og forløb

Langt størsteparten af de opgaver vi løser for vores kunder, er processer og forløb, der tilpasses den enkelte kunde. Fælles for  disse forløb er at vi i fællesskab bruger god tid på at drøfte udfordringen og målet med processen. Vores mål er nemlig at skabe bedre resultater – der holder.

Vores rådgivning og sparring drives af et stærkt ønske om at sikre forudsætningen for stærke organisationer, der er i stand til kontinuerligt at udvikle sig og realisere deres fulde potentiale.

Resultater der holder

Vi mener at resultater der holder sikres igennem en kombineret indefra-ud og udefra-ind proces. Vi tror at vores udvikling starter med individet selv og vedkommendes egen refleksion og adfærd men at denne udvikling er dybt afhængig af de relationer vedkommende indgår i. Det betyder at den gængse opfattelse af at udvikling altid er individets eget ansvar ikke, i vores optik, er den fulde sandhed. Teams og organisationer kan ikke opnå den ønskede innovation og de bedste resultater, hvis ikke individet selv tænker anderledes og individet kan i længden ikke handle anderledes hvis kulturen i organisationen ikke hjælper dem på vej. Læs mere om denne kombineret tilgang HER

Typisk løber processerne over længere tid og kombinerer en række forskellige tiltag som f.eks.:

Udover resultater, der holder er fire andre temaer centrale i udvikling af de processer vi indgår i:

  1. Fra mere til bedre
  2. IDEA-tankesæt
  3. Fem organisatoriske idealer
  4. Gør det uhåndgribelige håndgribeligt

herning_strategi_bred

Typiske forløb vi har medvirket i

Strategi:

Både udviklingen af en ny strategi eller hjælp til at gennemføre strategiprocesser mere inspirerende og engagerende end tidligere er kernen i det vi tilbyder. Med udgangspunkt i værktøjer som bl.a. LEGO Serious Play og HEX, der skaber maksimal kreativitet og nytænkning, sætter vi fokus på de vigtigste discipliner i strategiudviklingen.

Kultur:

Om det er i fusion af to kulturer eller forstærkning af en eksisterende kultur bygger vores kompetencer på en stærk viden om hvad der engagerer mennesker. I bund og grund er kernen i vores tilgang til arbejdet med kultur, at medarbejderne oplever en stor grad af mening og performer på et særligt højt niveau.

Ledelse:

Styrkebaseret ledelse er en af vores stærkeste kompetencer. Med udgangspunkt i de elementer, der bl.a. beskrives i vores bog ”Gnisten i arbejdslivet” underviser, træner og coacher vi ledere der ønsker at forstærke deres værktøjskasse med konkrete værktøjer de kan bruge i deres dagligdag.

Medarbejdertrivsel ver. 2.0

Trivsel, engagement, performance – uanset mål, er vores tilgang næste altid at styrke medarbejdernes psykologiske kapital. Den psykologiske kapital handler i bund og grund om 4 temaer.

  1. Jeg kan – at medarbejderen tror på egne evner for at lykkedes
  2. Jeg vil – at medarbejderens motivation og drivkraft er så stærk og langtidsholdbar som mulig
  3. Jeg tror på det – at medarbejderne med udgangspunkt i en fleksibel optimisme tror på fremtiden uden at negligere problemer
  4. Jeg kommer igen – at medarbejderne, hvis de slås ud af modgang, er robuste nok til at komme igen.

Bredden i vores værktøjskasse kan sættes ind på udvalgte områder eller på alle 4 temaer. Uanset hvad er målet altid at medarbejderen oplever sin hverdag sjovere, lettere og i det hele taget mere motiverende.

HR værktøjer

Om det er MUS, LUS, PUS eller APV for at blive i værktøjer med tre bogstaver kan vi hjælpe dig med at udvikle det udbytte I får ud af dem. Gentagene undersøgelser bekræfter at medarbejdere såvel som ledere oplever de fleste værktøjer mindre anvendelige. Måske fordi de fokusere på det forkerte og på den forkerte måde. Med et stort fokus på design der skaber interesse og lyst til dialog indgår vi i kortere (2 timers hurtig inspiration) til længere forløb hvor vi videreudvikler jeres eksisterende værktøjer.

Salg og serviceinnovation

Med udgangspunkt i vores unikke 360° salgsinnovationsværktøj samler vi viden og metoder fra de mest anvendte salgsudviklingsværktøjer i verden. Vi tror på udvikling af ny adærd over for kunder og borgere ikke sker ved at vi kommer og trække teknikker over hovedet på folk, men at vi sammen udvikler de mest relevante ideer og realisere dem der er mest effektfulde.