Det siger kunderne

Skarmbillede-2014-01-07-kl.-15.51.23
Esbjerg Erhvervskvinder har haft besøg af en meget oplagt Mads Bab, som var utrolig inspirerende at høre på. Mads skubbede til vores alle sammens bevidsthed omkring positiv psykologi og ikke mindst vores egen selvopfattelse. Tak for en lærerrig og sjov aften.
Dorte Thorsø, Økonomi- og HR Chef, Contea Assurance
kvadrat-logo
Kvadrat har igen i 2015 arbejdet tæt sammen med Mads Bab i træningen af vores contract sælgere. Fokus for salgstræningen har i år været at styrke sælgernes egen læringskompetence. Det blev gjort på en meget nærværende og levende måde, hvor Mads gav diverse oplæg om læring samtidig med, at deltagerne arbejder med egne styrker og udviklingspunkter. Deltagerne sagde efter træningen, at det er det mest konkrete og relevante træning, de har deltaget i. Mads tager udgangspunkt i, hvilket mindset sælgerne kommer med og udfordrer og inspirerer dem til at arbejde med deres eget udviklingspotentiale.
Jannie Højer, HRD Manager Kvadrat
skive-kommune-300x171
Mads Bab var med som facilitator i hele forløbet og bidrog med inspiration, indlæg og hjemmeopgaver til forvaltningen imellem de indlagte workshops. Meget var tilrettelagt – men processen rummede også muligheder for, at bevæge sig i den retning som gav mest mening for organisationen. Medarbejderne i forvaltningen blev på en god og inspirerende måde involveret i deres forståelse af læring på egne tavler, som gav en herlig dag med fernisering og fremvisning for hinanden. Rejsen med forvaltningen og Mads Bab, har været rigtig god og sikret en involvering af alle i organisationen – i sig selv et led i, at styrke den sociale kapital.
Thomas Lindberg, Direktør Teknisk Forvaltning – Skive Kommune
fu-logo
Mads udviser stort engagement såvel som kreativ iderigdom i forbindelse med udvikling af forelæsningsrækker til Folkeuniversitetet.
Mette Grønborg Poulsen, Programredaktør – cand.scient.anth Folkeuniversitetet Aarhus, Emdrup og Herning
Skærmbillede 2016-02-22 14.09.20
Samarbejdet har været særdeles konstruktivt og givende. Arbejdet med Lego Serious Play har vist sig at være helt unikt. På baggrund af flere workshops sammen med Mads Bab, hvor ledergruppen udviklede en model af deres ønskede hverdag, er Søndervang lykkedes med en stor omstrukturering. Ledergruppen anvender stadig et år efter den udviklede Legomodel til visionsarbejde, MUS-samtaler og beboer/pårørende samtaler. At tale om ”Gnisten” i arbejdslivet er blevet en hel naturlig del af hverdagen på Søndervang. Det giver energi og gejst til glæde for både beboere og medarbejdere.
Lene Wichmann Forstander, Plejehjemmet Søndervang
potentialer
Ved konferencen blev de 189 erhvervsfolk kompetent og effektivt ledt gennem dagens program af Mads Bab. Op til konferencen deltog Gnist v. Marianne og Mads Bad i planlægningen af den workshop der kendetegner deltagerinvolveringen ved Aarhus Konferencerne. Resultatet blev et spændende koncept, hvor deltagerne spottede flere end 100 potentialer, der kan arbejdes videre med. Typisk potentialer, der kræver tværgående indsatser mellem forskellige ”siloer”. Gnist leverede varen som stærk og sikker facilitator på både indlægsdelen og en kompleks og krævende work-shop del. Efterfølgende feedback fra konferencedeltagerne har underbygget denne opfattelse. Læs mere om dagen om potentialer
Bente Steffensen, CEO i Erhverv Aarhus
2705d46
Vi har i vores BUSINESS netværk i såvel Horsens som Esbjerg haft en meget engageret Mads på. Fokus var på styrkebaseret ledelse og hvad det kan betyde for virksomheder samt hvad det kræver af lederen - det blev præsenteret i en god blanding af forskningsresultater og praktik, så vores deltagere gik derfra klar til at selv at komme videre.
Jesper Bonnén, ekstern erhvervskonsulent
image002
Ved hjælp af spillet 'Styrkehistorier' fik vi i fællesskab øje på hinandens styrker. Det blev for de fleste en udfordring på godt og ondt, men det positive og anerkendende omdrejningspunkt gjorde det til en rar måde at blive udfordret på. Efter spillet igangsatte Mads en fælles drøftelse om erfaringerne med spillet. Her kom mange interessante emner op, der blev drøftet med kollegerne, hvor vi fik en dybere forståelse af styrkernes styrke. Generelt havde alle fået en positiv oplevelse, og der blev givet udtryk for, at man kunne tage en masse godt med sig fra Mads’ workshop.
Medarbejder, Socialpsykiatrisk Center Slagelse
Sygehus Vendsyssel_logo
Mads Babs formulering om at være bevidst om at have det som ”en fisk i vandet”, er positivt og meget personligt forankret. Personalet og jeg har arbejdet med styrkerne i forhold til den enkelte og vi har styrke-spottet hinanden. Det giver energi, selverkendelse og arbejdsglæde, når en kollega giver en tilbagemelding på, at hun ser de og de styrker hos mig, når jeg gør det og det. Det er konkret og meget anerkendende. Vi har købt styrkekortene til alle medarbejdere, hvor styrkerne er beskrevet kort og præcist. Det gør det hurtigt og nemt at give feedback. Vi har også købt styrkespillet, som tages i brug ved møder eller når muligheden viser sig i hverdagen. Det giver træning i at spotte styrkerne i fortællingen og dermed større erfaring i at få fokus derpå. Jeg vil meget gerne anbefale Mads Bab til andre, der har lyst til og behov for at gøre en målrettet indsats for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Gitte Munch Nielsen, afsnitsledende sygeplejerske, Sygehus Vendsyssel
Skærmbillede 2015-01-30 17.44.16
Mads er meget generøs med sin viden. Han deler gavmildt ud af den – også det allernyeste. Du betonede, at bevidstgørelse om egne styrker er noget af det vigtigste, og jeg er glad for, at du fik den indsigt op på min lystavle. Opgaven med at lytte sig frem til hinandens styrker viste mig, at det er muligt at spotte styrker hos hinanden blot ved at lytte. Det var en god overraskelse for mig, da jeg ikke har lyst til at præsentere mine kolleger for spørgeskemaer. Det vigtigste for mig er at kunne støtte kollegerne i deres egen udvikling, så øvelsen på mødet gav mig et brugbart redskab synes jeg. At bruge metaforen ”GNIST” om dig selv og dit virke giver rigtig god mening, og jeg vil gerne sige tak for stor inspiration.
Lone, Stenlille Apotek
pikuseru_kunder_aalborgkommune
Mads Bab holdt et meget inspirerende og levende oplæg om udvikling af en innovationskultur, og med en fin vekselvirkning mellem teori, praksis og sjove og tankevækkende øvelser. Kulturens afgørende betydning for at skabe innovation stod skarpt, og der blev givet gode konkrete værktøjer til arbejdet med at fremme udvikling af innovationskulturen.
Jette Kjærulff Kristiansen, HR-udviklingskonsulent Aalborg Kommune
vuc_logo_tagline
Gnist og Klodshans for viderekomne har i fællesskab udviklet et solidt og meget populært forløb om konfliktløsning og personlige ressourcer for teknisk-administrativt personale i VUC. Deltagerne har været begejstrede for forløbet, der har rustet dem til at stå stærkere og mere afklarede i dagligdagens små og til tider store konflikter.  Kombinationen af Gnists stærke forskningsbaserede viden om personlige ressourcer og Klodshans’ raffinerede brug af forumteater har skabt et godt grundlag for forløbets deltagerinvolverende og motiverende metoder og processer.  Deltagerne har særligt set potentialer i at bruge styrkekort og -historier og har hermed fået redskaber til at fortsætte arbejdet med metoder og processer i egen organisation.
Julie Kock Clausen, chefkonsulent, VUC Videnscenter
karrieredag
20. marts 2014 stod Mads Bab som oplægsholder og enefacilitator ved et større karrierearrangement for arkitekter og designere, som hed 'Find gnisten i din karriere'. Mads sammensatte en dynamisk dag og forstod at målrette både oplæg og workshops til målgruppen. Der udover havde Mads udarbejdet et specifik website til arrangementet med gratisværktøjer, som deltagerne efterfølgende kunne arbejde videre med på egen hånd. Mads er den mest givende og engagerede foredragsholder, jeg endnu har været i kontakt med i mit hverv, som karrierekonsulent. Med udgangspunkt i egne oplevelser, kan jeg derfor varmt anbefale Mads Bab til andre foreninger og fagforbund, som ønsker at udbyde karrierearrangementer af høj kvalitet og faglighed til deres medlemmer.
Stine Munch-Nielsen, Arkitektforbundet
Jeg var mildt skeptisk, men mine fordomme om positiv psykologi som noget med uldsweatre og røgelse blev hurtigt gjort til skamme. I et professionelt og hæsblæsende tempo stillede Mads Bab spørgsmål ved den måde, mange af os ser vores hverdag på. Først om glæde, siden om styrker. Her er ingen store livsomvæltninger eller hurtige løsninger. I stedet blev vi opfordret til at tage øjnene væk fra målet og nyde turen. Ved at dyrke gode vaner og analysere succeser, i lige så høj grad som fiaskoer, udfordrede Mads Bab indgroede dårlige vaner i vores tankesæt. Samtidig blev vi gennem forskellige workshops og øvelser udfordret på, hvad vi troede vi vidste om os selv og andre. Jeg forlod ikke kurset med en klar idé om mine styrker, men snarere med en forståelse af, hvordan jeg kan sætte den vifte af styrker jeg besidder i spil.
Christian Lunde, arkitekt, deltager i workshop
Skærmbillede 2014-05-12 kl. 11.51.42
Vi har i Teknik og Miljø, Herning Kommune haft fokus på at skabe en involverende strategiproces, hvor vi gerne vil sikre det rette ejerskab til strategien hos alle medarbejdere. Mads Bab har deltaget i hele forløbet, hvor han hovedsagligt har faciliteret processen frem mod en konkretisering af vores identitetsskabende vision samt vejen derhen, og samtidig været en rigtig god sparringspartner for hele ledergruppen. Mads formår at skabe en rigtig god struktur og bruger nogle spændende værktøjer, der har skabt et fantastisk resultat. Vi kan allerede mærke en positiv forskel både hos medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere.
Jacob Philipsen, centerchef, Herning Kommune
DJOEF_logo
Med over 100 deltagere var det et foredrag der tiltrak stor opmærksomhed. Folk gik derfra med en god indføring i hvorfor det styrkebaserede område rummer mange af de svar, man som leder søger efter i bestræbelserne på at skabe en sund kultur. Samtidig er jeg sikker på, at deltagerne gik derfra med en smule mere personlig gnist. Mads Bab formår i hvert fald at gøre sit indlæg nuanceret og praktisk relevant.
Linette Sønderby, Djøf´s aktivitetsudvalg for Syddanmark
Skærmbillede 2014-01-27 kl. 10.54.22
Under ett energifylld och inspirerande seminarium med Mads Bab fick våra trænare uppleva positiv psykologi "in action", føljd av en rad webinars før att førdjupa færdigheterna och stødja implementeringen. I val av Gnist och Mads Bab som samarbetspartner var vi sækra på att få både spetskompetenz och ett stort engagemang før æmnet och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete framøver.
Kerstin Sääw, leder af træning og udvikling, Leo Pharma
Skarmbillede-2014-01-16-kl.-23.32.57
Jeg fik anbefalet Mads Bab meget positivt fra både Luceplan og Kvadrat. Her bed jeg mærke i, at det var salgsinnovation og ikke bare endnu et salgskursus. Hos Gnist handler det om, at lære folk en tilgang og en anderledes måde at tænke på, og det giver samtidig mulighed for løbende forbedringer. Dét, syntes jeg, var inspirerende.
Kristian Weber, daværende eksportchef, Erik Jørgensen
logo
Bogen Gnisten i arbejdslivet er andet end blot en samling mere eller mindre subjektive råd, og befriende nok lover den ikke nogen form for quick fixes. Mads Babs gode råd – og de er vitterligt gode – baserer sig på forskning og evidens.
Lotte Kirkeby Hansen, Journalisten
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.03.58
Vi har endnu engang haft vildt positive oplevelser med styrkekortene. Her på vores lejrtur, hvor vores tre nye elever lige lærte 6 styrker i løbet af et par dage. Det er så fedt, giver god energi og et godt klassefællesskab.
Herdis Henriksen, lærer, Nyborg heldagsskole
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.26.42
Styrkekort er et rigtig godt værktøj til at åbne for fordybende samtaler og sætte anerkendelse og den enkeltes kunnen i fokus.
Pædagog, Fritidsklub, Aarhus Kommune
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.29.57
HEX kortene gjorde det seriøst men på sjov og kreativ måde, tiden fløj afsted.
medarbejder, Haslev Sclerosehospital
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.29.57
Vi vil bruge gnisten i os selv til at skabe et bål på holdet, så vi kan bruge vores faglighed til gavn for vores patienter og gennem det bidrage til verden.
medarbejder, Haslev Sclerosehospital
BK-logo-green[7]
Vi fik lige præcis det udbytte, som vi primært gerne ville have – nemlig at få rystet folk sammen og give dem en følelse af, at de er ét kontor med en fælles vision. At vi derudover har lagt kimen til en bedre kundeservice og har fået nogle konkrete værktøjer, er selvsagt i den sammenhæng kun et stort plus.
Morten Rüdevald, direktør, Brockstedt-Kaalund
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.41.33
Det er vigtigt for mig, at der er evidens bag de metoder, vi bruger i salgs- og medarbejderudvikling. Det skaber en troværdighed og tillid, som jeg godt tør læne mig ind i, når jeg skal argumentere for effekten. Jeg vil også mene, at evidens er vigtig for at overbevise vores medicinske kolleger.
Elsebeth S.S.M. Jensen, Key Account Manager og Sales Coach, Biogen Idec
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.41.33
I dag præger det hele erhvervslivet, at vi skal nå mere på kortere tid. Jeg tror på, at når du forbedrer den menneskelige kapital ved at udvikle styrkerne hos de mennesker, du har i dit team, så får du også løftet dit salg. Og det vil man kunne måle på.  
Elsebeth S.S.M. Jensen, Key Account Manager og Sales Coach, Biogen Idec
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.21.09
Mads har i de workshops vi har holdt med ham haft en stærk evne til at få deltagerne til at bidrage på et særligt engageret niveau. Det er altid en hårfin balance, Mads formår at balancere sine egne bidrag med facilitering på en måde der skaber fremdrift, energi og innovationskraft i vores konceptudvikling.
Henrik Hindborg, Markedschef, Økologisk Landsforening
styrkebaseret coaching
At arbejde med styrker er et meget håndgribeligt værktøj, der er nemt at forklare til andre. Når du har været ansat i 30-40 år, er det rigtig svært at flytte sig fra kendte og trygge rammer. Men hvor kompetencerne bliver slidt, er dine personlige styrker noget, du altid kan tage med dig.
Hanne Christensen, daværende coachansvarlig, SKAT
Skarmbillede-2014-01-07-kl.-16.21.09
Når Mads er med i vores udviklingsprocesser med andre aktører, så er der positiv energi i luften og masser af fremdrift i processerne, og så kan jeg selv ligesom de øvrige deltagere bare give slip og overgive mig til processen sammen med alle de andre deltagere – for jeg ved, at vi når i mål.
Henrik Hindborg, Markedschef, Økologisk Landsforening
styrkebaseret coaching
Der vil altid være nogen, der stiller spørgsmålstegn, når vi kommer med nye tiltag. At arbejde med forsknings-baserede metoder gør det legitimt og skaber tillid til, at det vi arbejder med, ikke bare er grebet ud af luften. Der er dokumentation for, at det virker.
Hanne Christensen, daværende coachansvarlig, SKAT