Produkter og værktøjer: Refleksionskort

24 feb

Vores refleksionskort er et led i vores bestræbelser på at sikre mere læring i organisationer. I bund og grund handler det om at sikre holdbare forandringer, hvor organisationen ikke udpines, men udvikles.

For at lykkes med det må man tilrettelægge refleksion, dialog og handling i hverdagen. Det vigtigste karaktertræk ved den lærende organisation er, at den ikke blot lærer at gøre noget nyt, men også lærer at lære.

Det er tanken, at du/I bruger kortene efter en opgave er udført eller efter en periode på arbejdet. Kortene kan bruges individuelt ved at vælge enkelte eller alle kort og så et for et reflektere over svarene. Kortene kan også bruges i grupper, hvor gruppen i fællesskab diskuterer hver deltagers svar på spørgsmålene. Målet er at blive klogere på egne og fælles udviklingsmuligheder.

Styrkebaseret udvikling

Refleksionskort indeholder 25 kort fordelt på 18 spørgsmål i tre kategorier. Kategorierne bygger på evidensbaserede tilgange til styrkebaseret udvikling. Det er bl.a. det vi skriver om i vores bog I gang med styrkebaseret ledelse og Gnisten i arbejdslivet.

Vi planlægger inden længe at sætte kortene til salg, men vil du allerede i gang, så kan du tage udgangspunkt i spørgsmålene som du finder her:

Mål og relevans

• Har målet for arbejdet været klart? Hvordan?
• Hvilken sammenhæng er der mellem den udførte opgave og vigtige mål?
• Rutinepræget eller ej, hvordan hjælper dit arbejde andre?
• Kunne arbejdet udføres effektivt? Hvorfor / Hvorfor ikke?
• Har du kunne levere den rette kvalitet? Hvorfor / Hvorfor ikke?
• Har du haft de nødvendige ressourcer til at udføre dit arbejde på en god måde?

Styrke og motivation

• Har du eller andre haft fokus på at bringe dine styrker i spil? Hvordan?
• Hvilke styrker eller særlige evner har især været i spil? Hvordan?
• Hvordan har brugen af dine styrker været motiverende? Hvorfor?
• Har det været muligt at gøre dit bedste? Hvorfor / Hvorfor ikke?
• Har svagheder og begrænsninger været italesat på en god måde? Hvordan?
• Er eventuelle problemer og udfordringer blevet mødt med styrke? Hvordan?

Færdigheder og kompetence

• Har arbejdets sværhedsgrad matchet dine kompetencer? Hvorfor / Hvorfor ikke?
• Har du været i flow (følelsen af at tid og sted forsvinder) under udførelse af arbejdet? Hvad lavede du?
• Blev din komfort-zone udfordret på en god måde? Hvordan?
• Har du lært noget nyt? Hvad?
• Har du følt dig sikker i løsningen af opgaven? Hvordan?
• Har du tænkt over om arbejdet evt. kan løses bedre? Hvordan?

 

Syv strategier der omsætter viden til værdiskabende handling

SKUBSættet indeholder også syv kort med strategier til forbedring. Brug disse kort i forlængelsen af din/jeres refleksion og find de mest oplagte forbedringsmuligheder.

Syv strategier til der omsætter viden til værdiskabende handling.

De syv strategier er anvendelige når vi ønsker at omsætte vores viden og erfaring til værdiskabende handlinger.

Den viden vi opnår igennem kurser og uddannelser og den erfaring vi opbygger over tid besidder et stort potentiale. For at realisere dette potentiale må vi anvende en række strategier, der omsætter viden og erfaring på en måde, der udfordrer vores vaner, men samtidig gør det muligt at finde smartere og mere hensigtsmæssige måder at gøre noget på.

De syv strategier er blevet identificeret igennem forskning af bl.a. iværksættere. Dette skyldes at de besidder en særlig evne til at omsætte deres viden og ideer til værdiskabende handlinger. Nu er alle jo ikke iværksættere, men vi kan stadig drage nytte af strategierne som helt “almindelige” mennesker.

Læs mere om dem her

Sekskantede kort

gnist_hex_kortVores refleksionskort er sekskantede. Dette er ikke tilfældigt. Vi ønsker med formen at invitere til at spørgsmålene kombineres, grupperes og tematiseres ud fra brugerens egen opfattelse. Desuden kan de kombineres med vores visuelle HEX Kort, som man kan lave en langt mere dybdegående refleksion, der kombineres med billeder, ord og symboler.

Share on FacebookShare on LinkedIn