Kursus: Robuste fællesskaber

15 mar

I løbet af de seneste år er der kommet et øget fokus på mental sundhed og robuste fællesskaber. Dette fokus har desværre oftest alene handlet om behandling eller individuel stresshåndtering, og ikke om mental sundhed og robusthed i fællesskaber.

Følelsen af meningsfyldthed, at vi har noget at stå op til om morgenen, at vi er en del af et fællesskab, og at vi bidrager med og til noget, der er større end os selv, er afgørende. Hvis vi vil udvikle den mentale sundhed og via det, sikre en robust arbejdsplads, må vi ændre fokus og blive klogere på det, der styrker os; men vi gør os selv og vores arbejdspladser en bjørnetjeneste, hvis dette bliver et individuelt ansvar, når nu vi som fællesskab kan gøre det så meget bedre.

Formål og udbytte

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor mennesker udvikler sig i en meningsfyldt retning. Robuste fællesskaber er en forudsætning for mental sundhed, da robusthed i grupper handler om fællesskabets evne til at have det godt og gøre det godt trods modgang.

Formålet med dette kursus, er at forstærke arbejdsmiljøindsatsen, så det bliver nemmere at have det godt og gøre det godt. Med andre ord at forstærke indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Fremadrettet løsning af kerneopgaven og sikring af holdbare resultater i en verden med stigende kompleksitet og uforudsigelighed stiller hidtil usete krav til vores mentale kapacitet – både som individer og grupper. I stedet for at diskutere, hvis ansvar det er at skabe robuste fællesskaber, tager dette kurset handsken op.

Ledelse, kollegagrupper og individer, har alle en mulighed for at sikre stærkere fællesskaber. Kurset tager fat på denne problemstilling ved at undersøge, hvordan robuste fællesskaber sættes mere og højere op på dagsordenen.

Kurset vil medvirke til:
• At øge jeres forståelse af hvad robuste fællesskaber består af og hvem der med fordel kan gøre hvad
• At se sammenhængen mellem nuværende AM-aktiviteter og udviklingen af robuste fællesskaber
• Værktøjer og afklaring om hvordan robuste fællesskaber sættes på dagsorden i AM-drøftelser

 

streg-med-prikker

Opbygning

Kurset består af tre dele, der alle er en blanding af oplæg, debat og brug af praktiske redskaber.

1. Omverdenen

Arbejdet med robuste fællesskaber handler bl.a. om at forstå den virkelighed man som offentlig organisation er en del af. Da verden i stigende grad bliver mere kompleks og usikker, er det vigtigt at sikre gode dialoger, der fremmer forståelsen af de vilkår man arbejder under. Der arbejdes med et dialogredskab til at sætte fokus på de udfordringer man som organisation møder.

2. Fornemmelse for sammenhæng

Når vores hverdag opleves meningsfyldt, når vi mestrer vores opgaver og har overblik over vores umiddelbare hverdag er forudsætningerne for et robust fællesskab på plads. Der arbejdes i denne del ud fra en model der kombinerer klassisk arbejdsmiljøarbejde samt nye tilgange til udvikling af mental sundhed. Der arbejdes med en dialog- og analyse redskab til at identificere og udvikle initiativer der kan forbedre robustheden i organisationen.

3. Dialoger i hverdagen

Robuste fællesskaber opbygges ikke med snuptagsløsninger men ved at opbygge en langsigtet tilgang, hvor man som organisation og især MED udvalg løbende sætter relevante emner på dagsordenen. Denne del af kurset sigter på at identificere og planlægge hvilke emner og hvordan disse emner bedst sættes på dagsordenen i hverdagen.

 

bestil-din-plads

Her kan du læse artikel om mental robusthed og downloade vores ebog og 7 principper til udvikling af kollektiv robusthed.

streg-med-prikker

Udtalelse

Fra Varde lyder det således:
Jeg gik fra kurset hos Gnist med konkret og praktisk inspiration, men også brugbare værktøjer til vores arbejde med robuste fællesskaber i egen organisation.
Efterfølgende har vi i Varde Kommune valgt at tilbyde vores ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter kurset Robuste Fællesskaber, som afsæt for det lokale arbejdsmiljøarbejde.
Stig Erichsen, HR Konsulent
Varde Kommune

 

Share on FacebookShare on LinkedIn