Produkter og værktøjer: Styrkekort

16 jan

styrkekort_bred2Gnist styrkekort (nyudviklet i januar 2015 i samarbejde med Psykiatrifonden) indeholder 24 kort, der hver repræsenterer en af de 24 VIA karakterstyrker. Styrkekortene sætter IKKE fokus på færdigheder, men mere på motivationsfaktorer og de psykologiske faktorer der skaber styrker og robusthed.

Hvorfor styrker er et relevant område at arbejde med kan du læse her du kan også downloade spændende OG gratis værktøjer til at arbejde endnu mere med styrker her.

Udgangspunktet for udformningen af styrkekortene, er Psykiatrifondens og Gnists fælles forståelse af, at styrker sjældent står alene, styrker er dynamiske, de er kontekstafhængige og oftest udfolder de sig i samvær mellem mennesker. Alle styrkekort har derfor billeder, der viser et glimt af en situation, hvor den pågældende styrke er i spil. Centralt for langt de fleste billeder er også, at der ofte optræder mere end en person. Vi tror nemlig at styrker bedst forstås i relation til andre. Det handler ikke om at bruge sine styrker mere, men om at bruge dem bedre – til gavn for dig selv og de mennesker, du er sammen med.

På den anden side af kortet, er der en kort tekst som beskriver styrken. Teksten er ment som en inspiration til at forstå, hvad den enkelte styrke indeholder.

Sammen med kortene hører 5 øvelseskort samt en lille folder og et etui.

Kortene er oplagt at bruge som coach, psykolog, vejleder, konsulent og som leder. Man kan med fordel indtænke dem i såvel 1-1 samtaler samt gruppesamtaler, hvor man ønsker at anlægge en mere styrkebaseret tilgang.

Share on FacebookShare on LinkedIn