Workshop: Play Your Strengths

07 jan

lego1 I en Play Your Strengths workshop udforskes egne og teamets styrker ved hjælp af Lego® Serious Play®.

En måde at forstå styrker på kan være at se dem som knapper eller kontakter, om du vil. I hvert fald er udgangspunktet for denne vores arbejde og vores bog Gnisten i arbejdslivet, at styrker ”er de knapper, der, når vi trykker på dem, udløser tanker, følelser og handlinger, der styrker os, giver os energi, tro på os selv og fremtiden og får os til at føle os autentiske.”

Med Lego® Serious Play® tænker deltagerne med deres hænder. Alle deltager på den måde og alle har en stemme, dvs. ikke kun de verbal stærke. Workshoppen starter altid med nogle opvarmningsøvelser, så alle føler sig trygge i brugen af Lego®.

Der kan forud for brugen af Lego® brikkerne være skabt kendskab til såvel styrkebegrebet som til deltagernes hver isærs topstyrker. Efter opvarmningen med Lego® brikkerne kan de enkelte deltagere så hver især bygge deres topstyrker, og efterfølgende forklare hinanden hvad det er, og hvorfor de har valgt at bygge det på den pågældende måde. Erfaringen viser at man bedre husker hvad sine kolleger har sagt, når man samtidig ser Lego ® modellen, der viser styrken.

Står man med en fælles udfordring kan man så eventuel bygge modellerne sammen i forhold til hvordan de enkelte styrker kan bidrage til løsningen af udfordringen.

Uanset forudindtaget skepsis har Gnist aldrig oplevet en workshop hvor deltagerne efterfølgende ikke var meget begejstret. De har opdaget nye sider af sagen, af hinanden og de husker hinandens input langt mere end hvis det kun havde foregået verbalt. Hele processen med at man kan starte med at bygge individuelt og senere bygge sammen skaber stor samhørighed.

Share on FacebookShare on LinkedIn