Kursus: Certificering i at bruge karakterstyrker

Kursus: Certificering i at bruge karakterstyrker

Kursus: Certificering i at bruge karakterstyrker2019-04-23T20:03:08+00:00

Project Description

Bliv certificeret i brugen af styrkeprofil og styrkekort

Kurset henvender sig til dig, der er leder, projektleder, HR medarbejder, coach, konsulent eller vejleder. Certificeringskurset er især relevant, hvis du ønsker at arbejde mere styrkebaseret i form af en stærkere anvendelse af karakterstyrkeprofilen og styrkekort i teams, projektgrupper og 1-1 samtaler.

Mon ikke du kender lidt til det at arbejde styrkebaseret og måske du allerede har stiftet bekendtskab med karakterstyrker og selv taget styrkeprofilen på VIA Character Strengths. Med denne certificering fra Gnist, får du dybere forståelse for de enkelte styrker og kan præsentere essensen af et styrkebaseret fokus og relevansen af at arbejde med karakterstyrker i teams, projektgrupper og 1-1 samtaler. Du får strategier og teknikker til at facilitere forløb for dine kollegaer og kunder og vejledning til hvordan du hjælper dem med at bruge indsigten herfra i hverdagen.

Næste hold er:
21. – 22. august + 22. oktober i Aarhus
18. – 19. september + 14. november i København

På kurset sætter Mads Bab bl.a. fokus på:

 • De enkelte styrker
 • Afprøvede og konkrete værktøjer og metoder, som gør det lettere for dig i dit arbejde
 • At skabe forståelse for karakterstyrkers sammenhæng med motivation, handling og flow
 • Styrkeprofilen ift. andre profilværktøjer som DiSC, Insights, JTI og lignende

Når du går fra kurset, vil du:

 • Kunne fortolke VIA karakterstyrke profilen samt give en etisk forsvarlig tilbagemelding
 • Kunne kæde karakterstyrker sammen med konkrete udfordringer fra hverdagen bl.a. igennem forståelse for styrkernes indvirkning på handling, flow og problemløsning
 • Forstå sammenhængen mellem karakterstyrker og værdier
 • Kunne anvende karakterstyrker som forståelsesramme til selvindsigt for enkeltpersoner eller grupper, bl.a. ved hjælp af styrkekort (1 sæt styrkekort er inkl. i prisen)
 • Kunne facilitere dybere refleksioner om karakterstyrker i grupper og 1-1 vha. HEX (1 sæt HEX er inklusiv i prisen)
 • Forbedre dine egne evner til at spotte styrker og få inspiration til at igangsætte styrkespotting i teams
 • Kunne hjælpe enkeltpersoner og teams med en aktionslærende tilgang til personlig og teammæssig udvikling
 • Have mulighed for 2 timers gratis sparring med Mads Bab

Du kan forvente et kursus:

 • Hvor fordelingen mellem praksis og teori er 70/30
 • Der er et intenst, dybdegående, men også sjovt forløb
 • Hvor du møder gæsteundervisere med praktisk erfaring

Kurset består af følgende elementer:

1. Individuel forberedelse derhjemme

2. To hele kursusdage (ikke internat)

3. Individuel hjemmearbejde

4. En hel kursusdag

Elementerne vil bl.a. indeholde:

Individuel forberedelse

Forberedelsen vil bl.a. bestå i at tage styrkeprofilen og arbejde med nogle refleksionsspørgsmål.

Derudover vil der være videoer og artikler, som skal ses eller læses inden kursusstart. Forventet tidsforbrug inden kursusstart er max 5 timer.

Udover ovenstående modtager du bogen “Gnisten i arbejdslivet” forud for kurset. Det er ikke obligatorisk, men opfordret læsning inden.

To hele kursusdage (ikke internat)

Med afsæt i positiv psykologi vil du få et solidt kendskab til karakterstyrker. Herunder hvordan disse forstås og sættes i spil.
Fokus vil dog være på afprøvede og konkrete værktøjer og metoder, som gør det lettere for dig i dit arbejde og som med større sandsynlighed gør det lettere for dine kursister at åbne mærkbare resultater.
Alle metoder tager udgangspunkt i internationale og anderkendte teorier og forskning fra bl.a. positiv psykologi, aktionslæring og facilitering.
Af værktøjer og metoder vil der bl.a. blive arbejdet med:
  • Det periodiske system af motivation
  • Styrkekort
  • HEX kort
  • Teamflow
  • Styrkespotting
De 2 kursusdage vil slutte med, at du identificerer og planlægger, hvilke værktøjer du vil bruge hvordan frem mod næste kursusdag.

Individuel hjemmearbejde

Efter de 2 kursusdage vil du være klædt på til at gå hjem og afprøve dine nye værktøjer og der vil være aftalt et vist aktivitetsniveau.

En hel kursusdag

På sidste kursusdag vil der blive arbejdet videre med metoder og værktøjer.

Derudover vil der blive aftalt plan for arbejdskravet til certificeringen, som består af et vist aktivitetsniveau samt en refleksionsopgave, som skal afleveres senest 6 måneder efter den sidste kursusdag.