Dit personlige ledelsesgrundlag: Fra refleksion til handling

Dit personlige ledelsesgrundlag: Fra refleksion til handling

Dit personlige ledelsesgrundlag: Fra refleksion til handling2019-03-01T09:58:55+00:00

Project Description

På denne workshop arbejder vi med Ledelseskommissionens anbefaling om et personligt ledelsesgrundlag. Vi er enige med Ledelseskommissionen, som skriver: Formålet med ledelsesgrundlaget er at oplyse, skabe transparens og fremme dialogen om ledelse.

Som vi ser det, stiller det dog krav til ikke bare måden, som vi formulerer vores ledelsesgrundlag på, men ligeså meget til hvor konkret det bliver, og hvordan det bliver formidlet til medarbejderne.

Ledelseskommissionens anbefaler følgende forløb ifb. med udviklingen:
Individuelt: Alle forbereder sig individuelt
Workshop: Man samles i fortrolige 3-5-mandsgrupper og gennemgår øvelserne sammen. Individuelt: Alle arbejder individuelt på formuleringerne af eget grundlag
Workshop: Man mødes igen og præsenterer sit grundlag for hinanden, får feedback og bliver inspireret
Individuelt: Alle arbejder videre med sit grundlag.
Workshop: Man mødes sidste gang og træner i at kommunikere sit ledelsesgrundlag

Refleksioner og handling

Forud for arbejdet med at skrive sit ledelsesgrundlag, har vi hjulpet organisationer med at skabe indfaldsvinker til refleksion, det kan være:
Positiv psykologi
Adfærdsdesign
Styrkebaseret ledelse
Den tjenende leder
Paradokser i ledelse
Indfaldsvinker som er aftalt ud fra, hvor organisationen i forvejen befinder sig eller har et ønske om at bevæge sig hen.

Ligeså vigtigt det er, at ledelsesgrundlaget bliver konkret, er det, at det ikke kun bliver praktisk, men også båret af intentioner. Intentioner som vi kan bidrage til med inspiration og oplæg til refleksion.

Men for at det derefter ikke bliver for abstrakt, hjælper vi også med at gøre det håndgribelig. Vi bruger bl.a. værtøjer som LEGO® Serious Play® eller vores dialogkort HEX.

Anvendelsen af fysiske værktøjer er ikke et mål i sig selv eller en sjov gimmick, men et ambitiøst ønske om at få så mange mangfoldige perspektiver på bordet som overhovedet muligt.

Tilpasset workshop

Uanset hvad, så tilpasser vi de enkelte workshops eller forløb efter, om vi er med i hele processen, opstarten af arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag eller er med i det efterfølgende arbejde i omsætningen til handling.