Gejst – mere end high fives og stort why

Gejst er ikke bare et udtryk for at vi giver hinanden high-fives, spiller bordfodbold, smiler til hinanden eller blot siger godmorgen med større glæde. Gejst er noget dybereliggende. Vi får ikke gejst i vores virksomheder ved at efterspørge det hos vores medarbejdere. Gejst opbygges bedst ved, at man som leder, skaber en kultur, der fremelsker gejst.

Vi skal sammen med en ny kunde udvikle en kultur med mere gejst. En kultur, der emmer af foretagsomhed og lysten til at gøre sig mere umage – sammen.

 

Vi har til kunden bl.a. lavet ovenstående 8 minutters podcast, der introducerer vores tanker om gejst.

Den formelle definition af ”gejst” er ”stor lyst og inspiration” og suppleres af udtryk som ”livskraft”, ”handlekraft”, ”initiativ” og ”påskønnelse”.

Er vi optaget af at sikre gejst i vores teams, så mener vi, at en del af svaret findes i en mere nuanceret forståelse af motivation.

Et stort WHY er ikke nok

Grundlæggende har vi et for ensidigt syn på motivation. Ofte handler det om stok eller gulerod, eller med andre ord om at gøre vores WHY stort nok. Hvor der er vilje er det vej osv. Men så enkelt er det faktisk ikke.

Vi kan synes, at formålet med det, som vi gør, er super spændende, men hvis vi oplever et for lille råderum til at præge måden, vi når målet – ja så kan det gå galt.

Måske er de fleste arbejdsgange fastlåste, fordi de er blevet standardiseret, og processer velbeskrevet, eller måske vi ikke helt føler, at vi kan sige vores mening. Sker det, kan vi have en masse motivation i form af WHY, men mister gejsten, fordi vi ikke helt kan genkende os selv, og reelt set kun oplever pseudoindflydelse.

Vi  føler måske at vores faglige styrker ikke rigtig kommer i spil, eller at vi ikke lærer noget nyt. Sker det, kan vi være motiveret, men mister gejsten fordi vores faglighed ikke udfoldes ordentligt.

Vi kan synes et mål er vildt interessant, men oplever vi for lidt samhørighed og fagligt fællesskab, mister vi let gejsten.

Disse eksempler er ikke tilfældige påstande, men solidt funderet i en af de mest veldokumenterede motivationsteorier vi kender, og i et utal af eksempler fra organisationer verden over. Noget jeg kommer lidt mere ind på i podcasten og i vores workshop om gnist og gejst.

The Progress Principle

I sit arbejde på Harvard University har Theresa Amabile undersøgt mere end 12.000 arbejdssituationer. Her konstaterer hun, at vores stærkeste værktøj til at sikre gejst, er at tale om det fremskridt, der løbende foretages mod meningsfyldte mål, og de ting, der holder os tilbage fra samme. Vi skal tale om de ting – ikke kun når vi krydser målstregen eller et par gange på et teammøde eller på den årlige MUS. Men dagligt eller i hvert fald tæt på.

I en travl hverdag bliver der ikke talt meget om de små fremskridt, hvorimod vi ofte taler om opgaver, der mangler at blive udført. Når vi så endelig taler om fremskridt, er det oftest først, når et projekt afsluttes eller, hvis vi når et stort mål.

Du kan læse meget mere om The Progress Principle i denne populære artikel fra Harvard Business Review.

FOREDRAG

Må jeg sige min mening?

Et foredrag eller workshop om psykologisk tryghed og hvad der desværre, er en alvorlig sag på mange arbejdspladser. Nemlig frygten for at sige sin mening, lave fejl eller vise usikkerhed..

Connect med Mads Bab på linkedin

Vores rådgivning går langt videre end blot at håndtere forandring, men tilbyder ved hjælp af ny viden, empirisk forskning, skarpe indsigter og konkrete værktøjer et mere holistisk alternativ til at sikre performance og trivsel.

LÆS MERE HER

2018-08-24T09:36:31+00:00