Handels- og leveringsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser 2018-08-29T10:47:32+00:00

Produktinformation

På Gnist.com oplyses varens væsentlige egenskaber. Kontakt os for yderligere oplysninger eller spørgsmål. Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer og for prisstigninger og tastefejl.

Priser
Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Prisændringer kan forekomme. Alle priser er opgivet i DKK og er eksklusiv 25% moms. Momsen pålægges det endelige beløb inden betaling. Priserne er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

Ordreafgivelse
Ordrer kan afgives på www.gnist.com, pr. brev, på telefon 2486 1511 eller marianne@gnist.com og alle ordrer er bindende for kunden, når Gnist har modtaget ordren.

Bestilling
Vælg den eller de ønskede produkter, og tryk på “Tilføj til kurv”. I øverste højre hjørne af sitet kan du se, hvor mange produkter du har lagt i kurven. Du kan til enhver tid klikke på “Vis kurv” og slette produkter eller lægge flere eksemplarer i kurven.
Når du er klar til køb, klikker du på “Til kasse”.
På den side skal du indtaste dine adresseoplysninger.
Har du spørgsmål til bestillingen eller leveringen, skal du straks kontakte os.

Forsendelsesomkostninger
Alle ordre tillægges beløb dækker porto, emballage og administration.
Beløbet udregnes udfra vægten på dine bestilte produkter.

Levering
Normalt sendes alle forsendelser via Post Danmark.

Transport eller forsendelse sker for kundens regning. Gnist vælger transportmiddel eller forsendelsesmåde, medmindre kunden udtrykkeligt har instrueret Gnist om leveringsmåden. Risikoen for varen overgår til kunden ved levering. Levering anses for sket, når varen er overgivet til transportør eller postvæsen.

Leveringsomkostninger
Forsendelsesomkostningen dækker porto, emballage og administration. Beløbet beregnes særskilt hver gang udfra købets vægt.

Leveringstider
Ordre ekspederes hurtigst muligt og i den rækkefølge, vi modtager dem. Gnist ekspederer ordren løbet af 1-3 hverdage i Danmark, hvorefter det kan tage op til en uge med almindelig post.

Ved levering til udlandet er vi desværre ikke herre over de lokale udbringningsforhold, så derfor kan vi ikke love en bestemt leveringstid ved udlandslevering.

Skulle materialerne være udsolgt eller skulle en levering blive væsentligt forsinket, sender vi besked til din e-mail adresse. Hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage uden at dette skyldes force majeure, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Dette sker ved meddelelse til Gnist på marianne@gnist.com. I mailen skal oplyses ordrenummer eller anden identifikation af købsaftalen.

Returvarepolitik – fortrydelse af køb
Gnist yder 14 dages fuld returret gældende fra den dag, kunden modtager sine varer.

De 14 dage regnes fra den dag, hvor du modtager varen, evt. den første af flere vare-leveringer.
For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varerne returneres ubrugte og i samme stand som ved modtagelsen. Varer, der er blevet brugt eller brudt, byttes ikke. Med andre ord skal varen umiddelbart kunne sælges videre.

Returvarer skal sendes til:

Gnist
Vestergade 49b
8000 Aarhus C

Når Gnist modtager varer retur fra dig, sørger vi efterfølgende for kreditering af din faktura, ligesom vi indsætter dit tilgodehavende på din konto.

Fortrydelse af køb – tilbagebetaling
Sender du en vare retur indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage, refunderer vi både købsprisen og den opkrævede forsendelse. Når vi har modtaget varen og godkendt returneringen, vil vi hurtigst muligt overføre købsbeløbet til din konto. Returnering af varer står for egen regning.

Returneres kun en del af et samlet varekøb, refunderes kun de forsendelsesomkostninger, der knytter sig til den/de returnerede varer. Returvarer skal være ubrugte og ubeskadigede.

Reklamation
Kunden skal straks ved varens modtagelse foretage en omhyggelig undersøgelse af denne med henblik på konstatering af eventuelle mangler. Kunden skal senest 8 dage efter at manglen er opdaget, skriftligt give Gnist meddelelse herom samt oplyse, hvori manglen består.

Såfremt varen er behæftet med mangler, og såfremt kunden reklamerer berettiget og rettidigt herom til Gnist, ombytter Gnist varen.

Modtager du en fejlbehæftet vare, dækker Gnist de omkostninger, du har til at sende varen retur til os. Ønsker du en ny vare sender vi den uden beregning, og du kan også vælge at få refunderet købsprisen og den opkrævede forsendelse.
Beskadiget emballage leveret af Post Danmark
Hvis emballagen er beskadiget ved modtagelsen, skal du straks nægte modtagelse overfor postbuddet. Hvis ikke postbuddet er til stede ved modtagelsen, skal du hurtigst muligt indlevere pakken på posthuset uåbnet.
Hvis indholdet er beskadiget, skal du inden 7 dage fra modtagelsen lave en reklamation hos Post Danmark. Søn- og helligdage er ikke medregnet. Husk at medbringe emballagen.

Force majeure
Hvis leveringen forsinkes eller forhindres som følge af force majeure, er begge parter berettigede til at hæve aftalen, og kunden kan ikke rejse et erstatningskrav mod Gnist som følge heraf. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, strejker eller andre arbejdsretslige konflikter, brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra sædvanlige underleverandører.

Særlige betalingsbetingelser
Elektronisk faktura:
Offentlig virksomhed med EAN-nr. modtager faktura elektronisk. Privat virksomhed der ønsker elektronisk faktura skal kontakte Gnist for nærmere aftale.

Kontant ved personlig afhentning:
Du kan også vælge at besøge os personligt og hente varerne direkte.

Fortrolighedspolitik
Gnist forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Gnist vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Gnist vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Licensaftaler og copyright
Alle rettigheder til gnist.com tilhører Gnist. Enhver mangfoldiggørelse af tekst, illustrationer eller andre produkter fra Gnist er forbudt i henhold til Lov om Ophavsret. Forbuddet gælder alle former for mangfoldiggørelse ved trykning, fotografering og elektronisk databehandling. Mangfoldiggørelse af materialer fra Gnist er kun tilladt, når de er dækket af særlige licensaftaler. En licensaftale er ikke en distributionslicens.

Copyright – andre vilkår

Du må ikke reproducere, udgive, digitalisere, redigere, fremstille afledte materialer – i sin helhed eller dele heraf. Der tages forbehold for alle rettigheder, som ikke måtte være nævnt udtrykkeligt her.

Ansvarsbegrænsning og forbehold
For at handle på gnist.com skal du være indforstået med disse salgs- og handelsbetingelser. Gnist er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos Post Danmark. Gnist kan ikke garantere, at gnist.com til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri, og Gnist kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af www.gnist.com, såsom problemer med internetopkobling og anvendelse af ikke-tidssvarende pc’er og programmer. Gnist’s erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til betalingen for den/de varer, der begrunder erstatningsansvaret. Gnist er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab.

Alder
Du skal være mindst 18 år for at købe varer på gnist.com. Ved bestilling af varer eller andre tilbud på gnist.com bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist om handel på gnist.com og om disse vilkår afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

Administration
Gnist
Vestergade 49b
8000 Aarhus C
telefon: +45 2486 1511
marianne@gnist.com
CVR: 3447 8074