Et nyt og bedre MUS værktøj

Herning Kommunes DRIFT og Gnist tager i fællesskab initiativ til et projekt, der sigter på at opgradere måden vi arbejder med MUS. Projektet baseres på positiv psykologi, design tænkning samt en god portion sund fornuft.

Kunne du eller jeres organisation være interesseret i at deltage i projektet og dermed i samskabelsen af en ny og bedre tilgang til medarbejdersamtaler – vel at mærke samtaler der bygger på mere på folks ressourcer?

Kunne du i samme forbindelse tænke dig at arbejde sammen med designere, illustratorer, andre HR eksperter og ledere og derigennem udvikle din forståelse for kreative faciliteringsmetoder?

Hvad bør der fokuseres på i MUS?

Mange arbejdspladser spilder tid og penge på medarbejderudviklingssamtaler og efteruddannelseskurser, der ikke udvikler medarbejderne. Tilsvarende viser en Djøf undersøgelse fra 2013 at 7 ud af 10 oplever MUS som værende spild af tid.

Der skal ændres i måden vi arbejder med MUS, hvis samtalen skal bidrage med noget af værdi. Det er på tide, at vi tager de tre bogstaver M U S op til et grundigt eftersyn.

M’et bør måske erstattes af et O så det i højere grad handler om, hvordan organisationen bør udvikle sig. Naturligvis med det fokus, at organisationen både er leder og medarbejdere, men også struktur og rammer.

U’et bør måske erstattes af et L, så det i højere grad handler om læring. Læring lægger op til refleksion og mening. Når denne er på plads, er udviklingen ofte mere bæredygtig.

S’et bør der holdes fast i. For netop samtalen er afgørende. Vi skal væk fra interviews, hvor den årlige MUS blot bliver en tjekliste-samtale eller oplæsning af et spørgeskema.

Samskabelse af et nyt MUS værktøj

APV_herning

I 2014 blev DRIFTs og Gnists værktøj til at arbejde med APV nomineret til årets arbejdsmiljøpris. Årsagen til nomineringen var den kreative måde, hvorpå værktøjet fik sat gang i samtalerne. Ved hjælp af illustrationer og fysiske ting, blev processen mere involverende og mere naturlig. At APV værktøjet har medvirket til at nedbringe sygefraværet fra 5,02 i 2011 til 2,84 i 2014% gør bestemt ikke sagen dårligere. (læs mere om den case her)

Med udgangspunkt i den læring, nyeste forskning og andres erfaringer sætter vi i april 2015 gang i en udviklingsproces, der over det kommende år, sigter på at udvikle et nyt og mere inspirerende redskab til MUS.

Vi ønsker at udvikle et værktøj, der især anlægger et helhedssyn på hverdagen, fremelsker læring og forstærker samtalen. Alt sammen med henblik på at skabe bedre resultater og en mere meningsfyldt hverdag.

Vi tror vi når det mål, hvis vi ikke kun tilgår udviklingen fra en klassisk HR eller ledelsesvinkel, men også gør designtænkning til et centralt element i processen. Derfor inddrager vi designere og illustratorer aktivt i udviklingsprocessen.

Krav til deltagelse

Vi ønsker projektet skal være et samskabelsesprojekt, hvor 3-5 partnere medvirker med tid og finansiering. Involvering i projektet kan tage flere former, vi sigter på at etablere 2-3 fællesmøder, hvor fokus er på tværorganisatorisk videndeling og sparring. Derudover lægger deltagelsen op til 2-3 fokusgrupper med medarbejdere og ledere lokalt i jeres egen organisation, interviews, sparring med involverede ledere og test af prototyper.

Prisen for deltagelse afhænger af antallet af endelige partnere. Udgangspunktet er dog et sted mellem 70-90.000 kr. ex. moms og kørsel ifm. arrangementer og møder lokalt i jeres virksomhed.

Alle deltagere i projektet har lige rettigheder til at bruge materialet frit i egen organisation.

Som skrevet ønsker vi 3-5 partnere i projektet. Deltagelse i projektet baseres på først-til-mølle. Allerede nu har flere organisationer vist interesse.

Er du interesseret i at høre mere eller deltage, så skriv eller ring til Mads Bab (81 61 39 39)

Tidsplan

Februar og marts: Aftaler med deltagere
April: Udviklingsprojektet opstartes – fælles opstartsmøde
April og maj: Brugerundersøgelser, fokusgrupper
Juni og august: Test af prototyper
September: Raffinering og test af forbedret prototyper
Ultimo oktober: Første samtaler kan gennemføres
Januar 2016: Indsamling af erfaringer og tilpasning af værktøj
Februar og marts 2016: Test og yderligere tilpasning
April 2016: Færdiggørelse af version 2 til brug i samtaler
Ultimo april 2016: Projektet evalueres