Gnist kort fortalt

GNIST-symbolBaggrund

Gnist rådgiver og sparrer, især med ledere, om forudsætningerne for innovation. Det handler om menneskers engagement og dermed forudsætninger, der skal til for at forandringer og innovation sker naturligt. Udover vores erfaring informeres vi især af positiv psykologi, støttes af designtænkning og tændes af dialog og refleksion.

Vi faciliterer samtaler om det bæredygtige arbejdsliv, som på længere sigt gør virksomhederne selvhjulpne. Det skaber bedre vækst hos den enkelte virksomhed og giver dem robusthed til at modstå kommende problemstillinger.

Vi medvirker til at skabe resultater og knække nøden på konkrete udfordringer ved at tænke i et optimalt samspil mellem det “negative” i form af udfordringer, problemer og begrænsninger og det “positive” i form af styrker, robusthed samt håb og optimisme.

Vi bliver oftest spurgt om hjælp fra:

  • Ledere i offentlige virksomheder, der ønsker en stærkere og mere innovativ kultur bl.a. gennem medarbejdere der oplever mere gnist i form af en meningsfyldt hverdag
  • Ledere i private virksomheder, der ønsker at styrke performance gennem stærkere partnerskaber og relation på kryds i organisationen samt over for kunder
  • Salgsledere, der ønsker at skabe en anden tilgang til salg. En tilgang, hvor sælgerne i højere grad involveres i salgsmetoder end blot at lære gamle standarder for indvendingsbehandling, spørgeteknik osv.
  • HR chefer / konsulenter, der ønsker input og sparring til videreudvikling af konkrete HR redskaber
  • Skoleledere, vejledere og lærer, der ønsker at skabe lyst til læring gennem anvendelse af især styrkebaserede metoder.
  • Coaches, konsulenter og psykologer, der ønsker at udvikle deres færdigheder og værktøjskasse
  • En blanding af forskellige roller, der ønsker indspark og hjælp til idéudvikling og innovationsprocesser

Vi tilbyder:

  • Konkrete produkter og værktøjer, der kan anvendes uden at vi er med og som kan købes i vores online shop
  • Kurser og foredrag, hvor vi overfører vores viden i mindre doser, men altid så man kan arbejde videre selv
  • Processer og forløb, hvor vi skræddersyer de tiltag, der realisere en ønsket forandring eller innovation. Dette sker ofte sammen med partnere og næsten altid sammen med organisationens egne personer

Vores navn og identitet

Vores navn, Gnist, udspringer af et citat fra Dante ”Stor flamme følger ofte lille gnist”. Det beskriver ganske kort, hvad vi tror på. For uanset om man er barn eller voksen, er der en klar sammenhæng mellem det der tænder os, og det der gør os stærke.

Derfor er vi som virksomhed og mennesker dedikeret til at dyrke gnister, så de udvikler sig til de flammer.

Gnisten i arbejdslivetgnisten_i_arbejdslivet

Vi har skrevet en bog – ikke om innovation men om forudsætningen for det. Bogen Gnisten i arbejdslivet handler nemlig om, hvad der tænder os, og hvad der gør os stærke.

Hvordan kan vi mere effektivt blive klar over det, der giver os drivkraft – over det der tænder gnisten i vores arbejdsliv?

Hvordan kan vi arbejde med vores styrker og sørge for, at de gør en positiv forskel?

Udgangspunktet for vores øvelsesspækkede arbejdsbog er, at styrker er de knapper, der – når vi trykker på dem – udløser tanker, følelser og handlinger, der styrker os, giver os energi og tro på os selv. Sidst, men ikke mindst, giver styrkerne os indsigt og metoder til at opnå et mere autentisk arbejdsliv.

Med Gnisten i arbejdslivet præsenteres en bog, der med udgangspunkt i solid forskning inden for især positiv psykologi møder læseren i øjenhøjde og giver konkrete og relevante anvisninger på, hvordan du kan lære at fokusere på dine styrker.

Bogen kan være din hjælp til at realisere mere af det potentiale du ved, du har – hvis du er villig til at investere tid, nærvær, nysgerrighed og refleksion. Bogen henvender sig til alle, der ønsker at blive klogere på deres styrker.