Fem organisatoriske idealer

herning_strategi_bredIndefra-ud og udefra-ind lægger op til processer, der bevæger sig fra individet til omgivelserne. Kombineret med dette fokus er der for den udvikling vi medvirker i, næsten altid et ideal involveret. Det drejer sig om idealer for individet, relationen, temaet, organisationen eller organisationens relationer med omverdenen. Når vi designer processer støttes vi af en forståelse for fem organisatoriske idealer, der bl.a. bygger på Franklin Covey’s niveauer af ledelse.

Det personlige niveau

Det personlige niveau hvor individet på en og samme tid bør have indsigt i egne styrker og svagheder – sikkerhed og sårbarhed. Det betyder at man bør forstå egne styrker og svagheder uden arrogance. I vores sparring med kunder kigger vi derfor på forskning og metoder der skaber selvindsigt i egner styrker og hvorledes disse påvirker vores valg og motivation

Det interpersonelle niveau

Det interpersonelle niveau hvor tillid og social kapital styrkes når individer spiller hinanden gode og egne styrker bidrager positivt til andres. Det betyder at dialogen er fokuseret på at lære af såvel styrker som svagheder. I vores sparring med kunder kigger vi derfor især på forskning og dialogbaserede aktiviteter, hvor man i fællesskab undersøger de forhold der skaber samspil og fælles drivkraft.

Team niveau

Team niveau hvor gensidig afhængighed sker i et tillidsfuldt miljø, hvor individer bruger deres styrker med teamets mål for øje og ydmygt trækker på teamets styrker for at minimere konsekvensen af egne svagheder. Det betyder en dialog, der især handler om at forstå hvordan man handler til såvel individernes og det fælles bedste. I vores sparring med kunder kigger vi derfor på forskning og metoder der handler om mål og teammedlemmernes forståelse for eget og andres bidrag.

Det organisatoriske niveau

Det organisatoriske niveau, hvor kulturen udbygges med fleksible systemer og normer, der styrker og udvikler den gensidige afhængighed. Det betyder at tilliden er stor og dialogen så fri at udfordringer altid tackles med styrke. I vores sparring med kunder kigger vi derfor på forskning og metoder der styrker den sociale kapital.

Det samfundsmæssige niveau

Det samfundsmæssige niveau, er der hvor organisationen åbner sig op mod omverdenen, og hvor relationer ikke kun er relevant internt i virksomheden. Relationer dyrkes nemlig i dette niveau også i samspil med kunder, borgere, brugere og alle mulige interessenter. Det betyder at organisationen, de enkelte teams, grupper og individer på forskellig vis interagerer med omverdenen – alt sammen med henblik på at skabe resultater til et fælles bedste. I vores sparring med kunder kigger vi derfor på forskning og metoder der styrker relationer og fælles realisering af nye tiltag i form af borgerinddragelse, co-creation og lignende.