Gør det uhåndgribelige håndgribeligt – ledelse i praksis

Ledelse i praksis

ledelse i praksisForskning viser, at når vi bruger fysiske genstande som bl.a. kort, figurer eller LEGO i diskussioner om abstrakte fænomener som visioner, mål, udviklingsbehov og personlige styrker og værdier, stiger sandsynligheden for værdifulde indsigter og ærlige og udbytterige diskussioner. Muligheden som de fysiske genstande giver hjernen til at tænke på nye måder udløser nye perspektiver og er derfor et brugbart redskab til din ledelse i praksis.

Når alle deltagere i en proces har en fysisk genstand foran dem – en genstand der repræsenterer noget, de mener er vigtigt – vil de allerede inden diskussionen starter have en større fornemmelse af at have bidraget. Bogstaveligt og i overført betydning er alles ideer kommet på bordet, og deltagerne starter diskussionen på et bedre og mere lige grundlag. Det er klart anderledes end de mange diskussioner og møder, hvor en dominerede person ofte afklarer de væsentligste pointer i starten, hvorefter samtalen fortsætter derfra. Derfor ligger det os meget på sinde at finde og udvikle værktøjer der muliggør denne konkrete tilgang til abstrakte fænomener. Det betyder helt konkret at vi i alt fra foredrag til længere processer medbringer værktøjer som styrkekort, HEX metaforkort, eller LEGO.

Hjerneforskning underbygger tilgangen

Vi dyrker denne aktive og konkrete tilgang til udvikling ved at udnytte den hånd-hjerne forbindelsen, som forskning underbygger effekten af. Hjerneforskning viser nemlig at hukommelse og læring kraftigt øges, når vi bruger vores hænder til at påvirke den fysiske verden. Det er derfor vigtigt, at din ledelse i praksis bliver konkret og håndgribelig for dine medarbejdere. Den logik og de begrænsninger, der er forbundet med veldesignede produkter skaber forudsætningerne, der støtter de mentale processer, der er forbundet med læring og udvikling. Hjerneforskere kalder denne proces for ”reduktion af tankeprocesser” idet den reducerer mængden af ting hjerne skal forholde sig til ved at det fysiske produkt samler flere tankeprocesser i en genstand.

En sidste og ret så afgørende årsag til at vi værner om udviklingen af fysiske produkter og værktøjer er at vi ønsker at gøre vores kunder selvhjulpne. Vi tror ikke på processer, hvor vores kunder er afhængig af os som konsulenter, derfor skaber vi redskaber, der hurtigere og mere enkelt gør det muligt for vores kunder at arbejde selvstændigt videre.

 

Ledelse i praksis ledelse i praksis