IDEA tankesæt

Som vi ser det, er udvikling mere et system af overlappende tankesæt end en lineær sekvens af én handling, der afløser den næste. Vi tilstræber derfor at gøre udviklingsprocesser til læringsprocesser, der bygger på ideen om at den forandring vi ønsker, er en forandring vi designer igennem flere tankemåder – de fire mest centrale har vi sammensat i vores IDEA tankesæt:

Tankemåde 1 – Inspiration og indsigt

collage_lille_nysgerrig_inspirationInspiration og indsigt er en forudsætning for at udvikle sig som menneske og afgørende i udviklingen af nye produkter og servicetiltag. For at styrke tankemåden arbejder vi især med metoder, der skaber nysgerrighed og en åben undren over sig selv og omverdenens tanker, følelser og handlinger.

 

 

Tankemåde 2 – Design og ideer

collage_ideshampoo_hjerneDesign og ideer handler om at forudsætning for al udvikling er ideer. Ideer om hvor vi er på vej hen eller hvad vi ønsker at skabe vil altid være afgørende for en udviklingsproces. Uden nye ideer vil blot gentage gamle mønstre og dermed kopiere tidligere succeser og fejltrin. Det er der jo ikke megen udvikling i. For at styrke denne tankemåde arbejder vi især med metoder der ikke blot frembringer mange ideer men I højere grad værdifulde ideer.

 

Tankemåde 3 – Eksperimenteringcollage_lille_eksperimentering

At eksperimentere handler om at gå fra tanke til handling. Det rigtige sæt af handlinger er dog ikke altid sådan at afklare på forhånd, hvorfor det er nødvendig at eksperimentere. For at styrke tankemåden og dermed implementere med succes, sikrer vi eksperimentering ved at teste små enkle løsninger, længe før man udvikler et egentlig produkt eller forsøger at påtage sig en ny vane.

 

Tankemåde 4 – Anerkende og analysere

lille_anderkender_analyse_collage

Anerkende og analysere handler ikke bare om et forstående nik, eller et blindt fokus på de positive aspekter af det man ser. Hvis vi derimod med nysgerrighed undersøger resultaterne af egne og andres adfærd – positivt som negativt, får vi mulighed for at lære af det der virker og undgå det som ikke gør. For at styrke tankesættet lægger vi derfor altid op til at reflektere og tale sammen om det som sker og proaktivt søge at sætte fokus på at forstå mekanismer der bidrager til bedre resultater.