Resultater der holder

Styrke_heroBedre resultater er i vores optik lig med et fokus på resultater der holder. Vores rådgivning og sparring drives af et stærkt ønske om at sikre forudsætningen for stærke organisationer, der er i stand til kontinuerligt at udvikle sig og realisere deres fulde potentiale. Vel at mærke mens forandringer finder sted. Det handler om bedre innovation, der skaber bedre resultater – resultater, der holder.

Vi mener at resultater der holder sikres igennem en kombineret indefra-ud og udefra-ind proces.

Vi tror at menneskers udvikling starter med individet selv og vedkommendes egen refleksion og adfærd, men at denne udvikling er dybt afhængig af de relationer vedkommende indgår i. Det betyder at den gængse opfattelse af at udvikling altid er vores eget ansvar ikke, i vores optik, er den fulde sandhed.

Teams og organisationer kan ikke opnå den ønskede innovation og de bedste resultater, hvis ikke individet selv tænker innovativt og individet kan ikke handle innovativt hvis kulturen i organisationen ikke hjælper vedkommende på vej. Derfor er udvikling af organisationer alles ansvar – ikke kun lederens eller den enkelte medarbejder.

Indefra-ud

Indefra-ud tilgangen handler om, at vi som mennesker har nemmere ved at indgå i meningsfyldte relationer med andre og dermed komplimentere vores kolleger, hvis vi handler med bevidsthed om vores egen styrke, robusthed og med en ligeså klar bevidsthed om egne mangler. Uden den selvindsigt er det svært at lytte, forstå og handle på andres ideer. Uden muligheden for at handle på andres ideer, er det vanskeligt at skabe bedre resultater der holder.

Udefra-ind

Udefra-ind tilgangen handler om, at vi som mennesker ofte danner mening i relation til andre. Vi oplever vores arbejdsliv mere meningsfyldt når vores styrker anvendes sammen med og for andre. Det forudsætter åbne og ærlige dialoger, hvor man mestrer at balancere fokus på det ”negative” – det vi mangler og ikke lykkedes med i forhold til det ”positive” – det vi har, styrkes af og lykkedes med.

For som i fysikkens verden, skabes menneskelige gnister når positiv OG negativ energi mødes.