View All Galleries

Positiv Psykologi – set med Gnist øjne

happiness_pills

Lad os slå fast med det samme, positiv psykolog handler IKKE om at tage ja-hatten på og smide nej-hatten på lossepladsen.

Positiv psykologi handler om at forstå begge sider af menneskets psyke – det ”positive” og det ”negative”. Det er bl.a. en af grundende til at vi hedder Gnist. For ligesom i fysikkens verden skabes gnister i mennesker, når positiv og negativ energi mødes.

Egentlig er feltet ret gammelt. Det startede nemlig helt tilbage i 1954 hvor Maslow (ham med behovspyramiden) argumenterede for at det ville være klogt at forske i ”de sider af menneskelivet, som gjorde det værd at leve”. Og i 1998 tog Martin Seligman, som ny formand for Psykologer i USA udfordringen op.

Så positiv psykologi handler altså om at forebygge fremfor kun at reparere. Hvilket vil sige at feltet er særdeles relevant i en organisatorisk kontekst. Det kaster nemlig lys over de psykologiske fænomener, der siger noget om virksomhedens potentiale og muligheder i fremtiden.

Det, der så forskes i indenfor positiv psykologi i organisation, er områder som mening i arbejdslivet, målsætninger og motivation, drivkraft, tro på egne muligheder, personlige styrker, følelsesmæssig intelligens – i det hele taget fokuseres der på at forstå fremadrettede potentielle- og ressourceorienterede elementer i mennesker og organisationer. For udvikling af organisationer bør OGSÅ handle om at sikre de betingelser, der styrker organisationen end blot at fjerne de elementer, der svækker den.

Et godt overblik overblik over positiv psykologi i organisationer er formuleret i det man kalder PERMA:

Positive følelser og hvordan de spiller en rolle i alt fra innovation til god ledelse og personlig udvikling
Engagement og de muligheder det giver os når vi kender og bruger vores personlige styrker
Relationer og betydningen af den kultur vi opbygger i teams og organisationer
Meningsfyldthed og hvordan denne er afgørende for vores drivkraft og motivation
At lykkedes (mål) og forståelsen for styrken af ens drivkraft, når mål tager udgangspunkt i hvem man er, frem for hvem man tror man bør være.

På trods af det positive fokus handler positiv psykologi ikke om at se bort fra problemer, men at finde frem til det, der skaber styrken til at håndtere problemer. F.eks. har forskningen vist, at når vi arbejder med vores styrker, forstået som de karaktertræk, der giver os styrke, – ja så stiger vores robusthed og evne til at nå mål. Find ud af hvad dine styrker her. Du kan også altid downloade gratis værktøjer i vores butik til at arbejde med dine styrker.

Derudover ved vi også at vores motivation er drivkraft for vores handlinger. Ikke blot er motivation afgørende for, om vi går i gang med en ændring, men også for om vi succesfuldt gennemfører ændringen. Motivation er et af de mest centrale temaer i det at skabe resultater da motivationen i bund og grund afgør hvordan vi bruger vores tid.

Men er motivation bare motivation eller kan man også tale om en decideret god motivation?

I høj grad, for forskning fra positiv psykologi, viser nemlig at visse tilgange til at arbejde med motivation skaber bedre resultater end andre. Og den information er interessant for alle – individer som organisationer.

Kigger man nuanceret på positiv psykologi vil man se et forskningsområde, der ikke blindt fremhæver det positive, men søger at komplimentere det vi allerede ved om mennesker. Vi tror denne komplimentering i mange henseender er en stor hjælp til ledere og mennesker generelt. Det giver os nemlig mulighed for at sikre en udvikling, der ikke kun baseres på lommefilosofi og enkelte konsulenters best practice, men derimod på solid forskning og global anvendelse.

Share on FacebookShare on LinkedIn

Tags: , , , , , ,