Produkter og værktøjer

styrkekurserNår vi som rådgivere vælger at fokusere meget på udvikling af fysiske produkter og værktøjer skyldes det to ting:

  1. Vi ønsker at gøre vores kunder selvhjulpne
  2. Forskning underbygger relevansen af fysiske genstande i abstrakte udviklingsprocesser

At gøre kunder selvhjulpne

Den vigtigste årsag til at vi værner om udviklingen af fysiske produkter og værktøjer er at vi ønsker at gøre vores kunder selvhjulpne. Vi tror ikke på processer, hvor vores kunder er afhængig af os som konsulenter, derfor skaber vi redskaber, der hurtigere og mere enkelt gør det muligt for vores kunder at arbejde selvstændigt videre.

Et eksempel er vores styrkekort, der gør at ledere og medarbejdere selv kan komme i gang med styrkebaserede diskussioner uden at vi behøver at være med. Måske er det derfor at der pt. er mere end 10.000 sæt af vores styrkekort i brug i danske og udenlandske organisationer.

Forskningen underbygger relevansen af fysiske genstande

Forskning viser at når vi bruger fysiske genstande som bl.a. kort, figurer eller LEGO i diskussioner om abstrakte fænomener som visioner, mål, udviklingsbehov og personlige styrker og værdier så stiger sandsynligheden for værdifulde indsigter og ærlige og udbytterige diskussioner. Muligheden som de fysiske genstande giver hjernen til at tænke på nye måder udløser nye perspektiver.

Vi ser tydeligt at deltagere, der i en proces har en fysisk genstand foran dem, en genstand der repræsenterer noget de mener er vigtigt, så vil de allerede inden diskussionen starter have en større fornemmelse af at have bidraget. Bogstaveligt og i overført betydning er alles ideer kommet på bordet og deltagerne starter diskussionen på et bedre og mere lige grundlag.

Vi dyrker denne aktive og konkrete tilgang til udvikling ved at udnytte den hånd-hjerne forbindelsen, som forskning underbygger effekten af. Hjerneforskning viser nemlig at hukommelse og læring kraftigt øges, når vi bruger vores hænder til at påvirke den fysiske verden. Den logik og de begrænsninger, der er forbundet med veldesignede produkter skaber forudsætningerne, der støtter de mentale processer, der er forbundet med læring og udvikling. Hjerneforskere kalder denne proces for ”reduktion af tankeprocesser” idet den reducerer mængden af ting hjerne skal forholde sig til ved at det fysiske produkt samler flere tankeprocesser i en genstand.