Klogere på kerneopgaven i Skive Kommunes tekniske forvaltning

22 mar

skive_kerneopgaveEfter en rejse over 20 uger med 3 temaperioder udtaler Thomas Lindberg, direktør i Skive Kommunes Teknisk Forvaltning: ”Rejsen med forvaltningen i samarbejde med Gnist og Mads Bab har været rigtig god og sikret en involvering af alle i organisationen – i sig selv et led i, at styrke den sociale kapital.”

Projektet var afledt af forvaltningens virksomhedsplan, hvor der var defineret en række udviklingstiltag og en fælles kerneopgave. Vores koncept ”klogere på kerneopgaven” satte fokus på forvaltningens evne til at realisere kerneopgaven via en stærk social kapital, samt et øget fokus på udvikling og læring i organisationen.

Social kapital
Vores tilgang i Gnist var at styrke den sociale kapital igennem forstærket balance mellem de tre relations typer. Den samlende, der vedrører interne forhold i det nære kollegaskab, den brobyggende, der vedrører forhold på tværs af grupper og sidst den forbindende, der vedrører forhold mellem organisationens forskellige niveauer.

Derfor blev alle medarbejdere involveret. Det skete især via mindre teams og samlede afdelinger. 3 temauger over hver 2-3 uger startede med fælles kick-off, egne møder i teams og afsluttende halvdags temamøder for hele afdelingen. Møderne i de enkelte teams blev støttet af vores materialer. Materialer der danner udgangspunktet for vores standardiserede oplæg til teamsamtaler “Snaks

Thomas Lindberg siger om processen:

”Mads Bab var med som facilitator i hele forløbet og bidrog med inspiration, indlæg og hjemmeopgaver til forvaltningen imellem de indlagte workshops. Meget var tilrettelagt – men processen rummede også muligheder for, at bevæge sig i den retning som gav mest mening for organisationen.”

trafiktavler_skiveForm
Vi er i Gnist meget optaget af brug af design og fysiske værktøjer, og brugte dem på en spændende måde i Skive. Forskning inden for anvendelsen af fysiske objekter i dialog og læringsforløb viser, at vi lettere er i stand til at huske hvad vi har talt om. Når dette er særligt relevant, skyldes det at mange udviklingssamtaler og forløb ender med at blive glemt og særlige fokusområder al for hurtigt ryger ud af fokus og dermed aldrig når at blive forankret i hverdagen.

Ligesom vi har fokus på design, så trækker vi også meget på vores eksterne samarbejdspartnere. Især når deres helt særlige kompetencer, kan skabe værdi for. Vi inviterede derfor Christian Toftdahl der er senior manager i LEGO. Christian indledte en workshop om agile projektmetoder og tavlemøder. Det var et oplæg der fik den den ønskede effekt, som Thomas Lindberg beskriver her:

”Et andet tiltag i ønsket om en mere udviklende og lærende organisation, blev udviklingen af et ”tavlekoncept”. Inspirationen kom via introduktion af den agile tænkning, med inspiration fra bl.a. en leder fra LEGO. Medarbejderne i forvaltningen blev på en god og inspirerende måde involveret i deres forståelse af læring på egne tavler, som gav en herlig dag med fernisering og fremvisning for hinanden.

Siden er det som et ”næste bedste skridt” konkretiseret i et ”tavlekoncept” som chefgruppen og udvalgte teamledere arbejder videre med. Målet er en fælles ramme for styrket målfokus og heraf afledte initiativer og projekter i driften, der kan styrke vores bidrag til kommunens mange mål og politikområder – og dermed bidrage til opfyldelsen af vores kerneopgave.”

Det videre forløb uden Gnist
I Gnist arbejder vi altid for at vores processer, efterlader vores kunder med konkrete redskaber, metoder og tilgange til den videre forankring. Som teknisk direktør i Skive Kommune, Thomas Lindberg bekræfter var det i høj grad også i fokus i Skive Kommune.

 

”Et af de principper som vi iværksatte via inspiration fra Mads Bab og Gnist, var tilgangen ”næste bedste skridt”.  En række forbedringstiltag blev udpeget og prioriteret i forskellige skridt, som organisationen så skulle øve sig i at tage i hverdagens travlhed. Det gav en masse gode oplevelser og dialoger i organisationen, og oplevelsen af, at vi er ”godt på vej”.

 

Share on FacebookShare on LinkedIn