Ressourcefokuseret vejledning hos VUC

23 mar

vuc vejleder 2

“De mundtlige tilbagemeldinger, som vi har fået fra ledere i sektoren, der har talt med deres deltagende vejledere, vidner om, at kurset har haft afvekslende undervisning og byder på interessante nye perspektiver på vejledningsopgaven. På kurset tales der fx ikke bare om varierende former for læring og undervisning og hvad det kan gøre for fx at tænde kursisters motivation. På mange måder er kurset et forsøg på walking the talk. Med andre ord, I kan godt forvente, at I har tilmeldt jer et kursus, der er aktiverende, reflekterende og inspirerende. I kommer til at lytte, snakke, se, føle, tænke og prøve jer frem.”

Sådan skriver specialkonsulent i VUC Ida Marie Behr Bendiksen til de nye kursister på hold 2.

VUC har især udfordringer med kursister, der er lavt motiverede for deltagelse i undervisningen og kursister med lavt selvværd. Gnist sammensatte derfor sammen med VUC et program, der sigtede på at udvide vejledernes eksisterende værktøjskasse med konkrete og evidensbaserede teknikker til at styrke selvværd, øge kursisters handlekraft og hjælpe dem til at få øje på og realisere deres potentialer. Deraf navnet ressourceaktiverende vejledning

Efter første kursusforløb for 30 vejledere viste evalueringen at hele 97% oplevede, at kurset i høj eller i nogen grad har været relevant ift. den vigtige opgave det er at fastholde kursister.

vuc vejleder 1Med udgangspunkt i forskning fra bl.a. positiv psykologi danner den såkaldte SKUB-metode indholdsmæssig ramme om forløbet. SKUB-metoden er en dansk udviklet, empirisk og teoretisk underbygget model. Modellen beskriver elementer, som vejledere kan anvende, hvis ønsket er at aktivere ressourcer, der fremmer handlekraft, selvværd og realisering af potentialer hos kursisten.

Udover Mads Bab fra Gnist har vi haft et underviser team med bestående af Pernille Jacobsen  og Henrik Krogh fra Klodshans for viderekomne samt Marianne Tolstrup og Anne Kirketerp.

Et stærkt hold som også gav det resultat at 96 % af deltagerne vurderede, at det faglige niveau i høj eller nogen grad var tilfredsstillende.

Fokus har mest af alt været på praktiske metoder og værktøjer klar til brug. Vi har dog anvendt principper fra flipped classroom og forberedt deltagerne ved hjælp af små videoklip og podcasts, der går bag om teorier og metoder.

Ud af de i alt 5 undervisningsdage bliver der de sidste 3 dage prioriteret rum til at sætte konkrete udfordringer i spil. I fællesskab med trænede facilitatorer undersøgte deltagerne aktuelle dilemmaer, som vejlederne oplever i deres hverdag.

Central for kurset har været eksperimentering med de nye metoder i hverdagen. Dette har vi sikret igennem virtuelle gruppemøder, hvor der mellem kursusdage sparres på tværs. Disse møder har været faciliteret af os.

Et ambitiøst kursusforløb hvor afkastet også viser det ønskede resultat, når 93%  i høj eller i nogen grad har brugt viden/redskaber fra kurset i deres daglige praksis efterfølgende og 100% vil anbefale det til kollega.

VUC har gennemført 2 forløb og yderligere et forløb er planlagt til efteråret 2016, bl.a. på baggrund af den “umage positive evaluering” som Ida Marie Behr Bendiksen udtaler det.

Læs mere om forløbet i en lille folder.

Share on FacebookShare on LinkedIn