View All Galleries

Styrkebaseret ledelse – Ros gør os gladere, men sjældent klogere

Styrkebaseret ledelse er ikke blot en avanceret roseøvelse

Skærmbillede 2015-11-23 12.07.56Mange har den opfattelse at styrkebaseret ledelse er en avanceret roseøvelse. Det er det ikke. Ros gør os gladere, men sjældent klogere.

Når vi roses fyldes vi med glæde. Glæden gør os i godt humør, hvilket naturligvis er en god ting, men glæden har en slagside.

Lad mig illustrerer det ved hjælpe af et tankeeksperiment:

  1. Du kører hjem fra arbejde, dagen har været en rigtig dårlig dag. Den har været dårlig, fordi du har lavet fejl. Ansvaret er dit. Hvis du er som de fleste, går hjemturen med at analysere dagen og forstå, hvorfor det gik galt og hvad du bør gøre for at undgå, at det sker igen. En god tilgang – hold endelig fast i det.
  2.  Nu kører du hjem fra arbejde igen. Dagen har været en fantastisk dag. Den har været god fordi du er lykkes med helt særlige opgaver. Hvis du også her er som de fleste, går tiden med at glædes over dagen, humøret er højt og energien er positiv. Desværre er det de færreste, der med samme omhu forsøger at forstå, hvorfor det egentlig gik så godt som det gjorde.

Pointen er at glæden er rar, men den gør også, at vi glemmer at stille spørgsmål og være nysgerrige. Den manglende undren gør det sværere at opbygge erfaringer, der fortæller os hvorfor noget lykkedes bedre end andet.

 

“Vi lærer ikke af erfaring. Vi lærer kun noget, når vi reflekterer over vores erfaringer”

Sådan har den amerikanske læringsfilosof John Dewey udtrykt problemet ved manglende refleksion. Lettere omskrevet til lejligheden kan man sige:

“Vi lærer ikke af vores positive erfaringer. Vi lærer kun noget, når vi reflekterer over vores positive erfaringer”

Dette bekræftes af forskning, der viser at vores hjerne bliver gladere af ros, men også mindre analytisk. Vi har brug for begge dele, men er målet mere mental robusthed, handler det først og fremmest om at identificere, forstå og forstærke det, der lykkes – sekundært at gøre folk glade!

Når du har grund til at rose, så gør det, men gør det til en vane at suppler din ros med nysgerrighed.

  • Hvorfor gik det godt?
  • Hvad var særlige forudsætninger for at det lykkes?
  • Hvordan føles det?
  • Hvad gjorde du?

Ja det handler om at rulle HV-spørgsmålene ud.

Denne ihærdige tilgang til at forstå succeser og ikke kun glædes over succeser er essensen af forskning som Theresa Amabile fra Harvard University har kigget på. Grundlaget for den forskning præsenterer jeg på www.styrkebaseretledelse.dk/10taller og i denne video.

 

I gang med Styrkebaseret ledelse

Hvis man vil I gang med styrkebaseret ledelse handler det ikke om at ignorere svaghederne, men om at balancere fokus så både styrker og svagheder får betydning og vi opbygger en vedvarende energi frem for den flygtige energi, der kommer ved ros og anerkendelse. Selvfølgelig er ros og anerkendelse også vigtige elementer i arbejdsglæde, men det er ikke nok. Hvis vi skal stå robuste til at møde nye udfordringer, er vi nød til at forstå hvorfor noget lykkes bedre end andet.

Share on FacebookShare on LinkedIn