Tætte samarbejdspartnere

Marlene Kongsted

Marlene er vores studiemedhjælper og assisterer hovedsageligt ved den eksterne kommunikation. Hun har med sin bachelor i medievidenskab og tilvalg i humanistisk organisationsudvikling både en forståelse for mediers anvendelse samt en indsigt i Gnists arbejde med HR og ledelse.

Marlene har tidligere arbejdet som tekstforfatter samt assisteret andre virksomheder på deres sociale medier, hjemmeside og nyhedsbreve og har derfor et kendskab til kreativ formidling og kommunikation.

Birgitte Malling Eriksen

Birgitte arbejder mellem teori og praksis som designer, konceptudvikler, formidler og kulturanalytiker med en mission om at bryde med vanetænkning og skabe engagement, refleksion og handling. Hun har en tværfaglig tilgang til designfaget funderet omkring design, kultur og ledelse med et blik for, hvordan designpraksis og produkter indgår i en større kulturel kontekst, hvor disse kan være med til at ændre vores adfærd, styrke vores sociale interaktion og skabe personlige oplevelser, nysgerrighed og engagement. Alt imens der også er tale om en god forretningsmæssig idé.

Hun har en baggrund som bachelor i Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet og har lige færdiggjort sin kandidatuddannelsen i Designledelse på hhv. Designskolen Kolding og Syddansk Universitet. Birgitte har tidligere samarbejdet med Gnist omkring udviklingen af det visuelle og oplevelsesorienterede APV-redskab ”Drift gør det driftigt” til Herning Kommune, og hun arbejdede med udviklingen af  et redskab til at afdække og udvikle mening i arbejdslivet som en central del af hendes kandidatspeciale. Næste projekt bliver udviklingen af et nyt MUS koncept i samarbejde med bl.a. også Herning Kommune.

Daisy Løvendahl

Daisy og Mads har sammen udviklet værktøjet HEX. HEX kort kombinerer billeder, ord, symboler samt begreber og kan bruges i forskellige former for processer.

Ebbe Lavendt – Center for positiv psykologi
Ebbe og Mads har i flere år udbudt kurset “Styrkebaserede coaching værktøjer” sammen.

Elisabeth Rasmussen – Trivselsagenterne
Elisabeth er sparringspartner og formidler af Gnist produkter i Norge.

Indre sundhed/At work
Sammen med Camilla & Thomas arbejder vi bl.a. med nye former for foredragskoncepter.

Jonathan Løw – Listen Louder
Jonathan og Mads har bl.a. skrevet artiklen ”Sådan skabes en ægte innovationskultur” sammen og arbejder på at udbyde fælles kurser indenfor positiv psykologi og innovation.

Julie Flansmose
Julie er art director og står bag Gnist’s visuelle identitet.

Klods Hans
Firmaet Klods-Hans for viderekomne har eksisteret i 11 år og består af Henrik Krogh og Pernille Jacobsen.
Klods-Hans for viderekomne arbejder ud fra principper om:
– at skabe aktive deltagere frem for passive tilskuere
– at finde ind til letheden i det daglige arbejde
– at tage udgangspunkt i det levede liv, som det faktisk udfolder sig i hverdagen
Klods-Hans for viderekomne har skabt historiefortællingsspillet Lynhistorier www.lynhistorier.dk og nu også Styrkehistorier i fællesskab med Gnist www.styrkehistorier.dk

LYNfabrikken
Lasse og Jeppe som står bag LYNfabrikken er daglige sparringspartnere og inspiratorer for vores arbejde.

Marianne Tolstrup
Marianne fra UCL har været medudvikler af skole styrkekortene og andre unge relaterede produkter.

Praqtice
Sammen med Christian har Mads udviklet en nytænkende form for medarbejder trivselsmåling.

Psykiatrifonden
Sammen med bl.a. Katrine Finke og Mia Medine Sofia Petersen har vi udviklet vores nye variant af styrkekort.

 

Derudover samarbejder vi tæt med en række coaches, der er trænet i at bruge styrkebaserede værktøjer.