The Now Future

thenowfuture_lille
Vi sætter fokus på det bæredygtige arbejdsliv!

Vi fornemmer et tiltagende fokus på ikke bare at sikre mere vækst, men også bedre vækst. At gå fra mere til bedre handler i vores optik om det bæredygtige arbejdsliv – et arbejdsliv, der lægger op til en balancering af virksomheden og medarbejdernes interesser og behov.

Vi har bedt kunstneren Ruth Crone Foster illustrere tankerne om ”det bæredygtige arbejdsliv”, hvilket resulterede i plakaten ”The Now Future”. The Now – Future fordi fremtidens bæredygtige arbejdsliv skabes nu.

Sikring af et bæredygtigt arbejdsliv er både ledernes og medarbejdernes ansvar. Ja, det er faktisk et delt ansvar. I Gnist føler vi os privilegeret ved dagligt at arbejde sammen med organisationer og samarbejdspartnere, der tager dette ansvar dybt seriøst.

For heldigvis er udviklingen af det bæredygtige arbejdsliv i fokus flere og flere steder. Forskere, eksperter, dygtige ledere, ansvarsbevidste medarbejdere og stærke fællesskaber sætter hver dag fokus på det fælles ansvar, det er, at udvikle et bæredygtigt arbejdsliv. Et arbejdsliv, der sikrer, at værdiskabende løsning af kerneopgaven går hånd i hånd med fælles meningsskabelse, autenticitet og personlig balance.

Et bæredygtigt arbejdsliv er kendetegnet ved styrke. Stærke virksomheder. Stærke fællesskaber. Stærke medarbejdere. Det handler om at opbygge ressourcer igennem reflekteret handling. Refleksion og handling, der sætter såvel ledelse, som medarbejder i stand til at balancere og navigere forskellige interesser og behov.

Plakaten ”The Now Future” er for os et symbol på de mange ting, der spiller sammen, når det lykkes.
Systemerne, ressourcerne, mennesker og det faktum, at det til sidst ender i et resultat med to streger under…

Til højre kan du se videoer med Ruth om hendes tanker i skabelsen af plakaten og med Mads Bab fra Gnist vedr. tanker om det bæredygtige arbejdsliv.

Du kan ligeledes læse mere om elementerne bag plakaten her.

Mere om det bæredygtige arbejdsliv

I juni måned udgiver Dansk Psykologisk Forlag et særnummer af deres tidsskrift Kognition & Pædagogik, hvor fokus rettes mod det moderne arbejdsliv. Oplægget for temanummeret er ”Et bæredygtigt arbejdsliv…” og Mads er gæsteredaktør på dette nummer.