Dit personlige ledelsesgrundlag: Mindre luft – mere handling

Dit personlige ledelsesgrundlag: Mindre luft – mere handling

Dit personlige ledelsesgrundlag: Mindre luft – mere handling2019-04-03T14:11:54+00:00

Project Description

På denne workshop arbejder vi med Ledelseskommissionens anbefaling om et personligt ledelsesgrundlag.

Alt for mange af de personlige ledelsesgrundlag, der ser dagens lys, er varm luft på dåse. I ønsker naturligvis at arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag bliver en succes. Det stiller dog krav til måden, som I formulerer ledelsesgrundlaget på. Det er nemlig afgørende, at det bliver konkret og med langt mindre varm luft end hvad vi ofte ser.

Ledelseskommissionens anbefaler følgende forløb ifb. med udviklingen:
Individuelt: Alle forbereder sig individuelt
Workshop: Man samles i fortrolige 3-5-mandsgrupper og gennemgår øvelserne sammen.
Individuelt: Alle arbejder individuelt på formuleringerne af eget grundlag
Workshop: Man mødes igen og præsenterer sit grundlag for hinanden, får feedback og bliver inspireret
Individuelt: Alle arbejder videre med sit grundlag.
Workshop: Man mødes sidste gang og træner i at kommunikere sit ledelsesgrundlag

Vi understøtter hele processen, dele af den og supplerer gerne med andre aspekter.

Refleksioner og handling

Forud for arbejdet med at skrive sit ledelsesgrundlag, hjælper vi ledergruppen med et mix af indfaldsvinker som:

Positiv psykologi
Styrkebaseret ledelse
Paradokser i ledelse
Psykologisk tryghed
Situationsbestemt ledelse
Design tænkning

Indfaldsvinker som er aftalt ud fra, hvor I befinder jer eller har et ønske om at bevæge jer hen.

I workshoppen har vi fokus på at deltagernes ledelsesgrundlag både indeholder værdier og principper om ledelse, men også at disse principper oversættes og beskrives konkret. Det er vores erfaring at mangel på samme gør, at de personlige ledelsesgrundlag ganske enkelt ikke tages seriøst af medarbejderne.

Afhængig af temperament og tid til rådighed, bruger vi værktøjer som LEGO® Serious Play® eller vores dialogkort HEX. Disse værktøjer bruges til at åbne op for nye tanker, samle ledergruppen om centrale ideer og visualisere prototyper og modeller om god ledelse.

Skræddersyet til jer

Det gode ved arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag er, at I selv kan drive en stor del af processen. Derfor tilpasser vi altid denne workshop til de aktiviteter, som I selv gennemfører eller har gennemført. Vi kan kickstarte processen, supplere med ny viden og udfordre jeres forslag, hvis de indeholder for meget varm luft. Vi kan understøtte jer i arbejdet fra start til slut og gøre processen kreativ og mentalt udfordrende igennem en række simulationer og værktøjer.