LØS SHERLOCK HOLMES MYSTERIET OG FORSTÆRK SAMARBEJDET

LØS SHERLOCK HOLMES MYSTERIET OG FORSTÆRK SAMARBEJDET

LØS SHERLOCK HOLMES MYSTERIET OG FORSTÆRK SAMARBEJDET2019-08-16T08:56:19+00:00

Project Description

En simulation der hjælper jer ind til kernen af jeres kommunikation og samarbejdsudfordringer. Mens I løser et vaskeægte Sherlock Holmes mysterie får I real-time feedback og udvikler små processer til brug i hverdagen.

Det er let at sige det rigtige, men sværere at gøre i virkeligheden. Vores vaner og mentale smuthuller spænder ben for det, vi godt ved er forudsætningen for velfungerende samarbejde, kommunikation og videndeling.

I traditionel teambuilding gentages det banale alt for ofte; at samarbejde er vigtig, at vi skal lytte til hinanden og være nysgerrige. Når presset melder sig i form af knaphed i tid, informationsoverload og kompleksitet  – ja så overtages de gode intentioner af suboptimering, silodannelse og selvtilstrækkelighed.

Det handler ikke om at motivere os selv til samarbejde – vi er rigeligt motiveret. Det handler derimod om praktiske løsninger, der kan bruges i en travl hverdag.

Vores Sherlock Holmes baserede simulation hjælper jer ned ad den praktiske vej. I løbet af simulationen udvikler vi sammen de små praktiske løsninger, der indvirker på jeres konkrete ønsker til et forbedret samarbejdet.

Kvadrat har i mere end 10 år arbejdet tæt sammen med Mads Bab i træningen af vores contract sælgere, og vi har bl.a. brugt Sherlock Holmes simulationen. Deltagerne sagde efter træningen, at det er det mest konkrete og relevante træning, de har deltaget i. Mads tager udgangspunkt i, hvilket mindset sælgerne kommer med og udfordrer og inspirerer dem til at arbejde med deres eget udviklingspotentiale undervejs i simulationen.
Jannie Højer, Kvadrat

Mysteriet skal løses

Via vores Sherlock Holmes simulation kastes i lynhurtigt ud i en udfordring, der kræver at jeres kollektive intelligens optimeres. Er I ikke skarpe ender i let i et kortsigtet fokus på egne behov med siloer, suboptimering og en morder på fri fod.

Igennem de 3-4 timer som simulationen varer stopper vi op 3-4 gange og udtrækker centrale pointer fra oplevelsen. Pointerne omsættes lynhurtigt til små processer, der hjælper jer til videndeling, informationsoverblik, strategier og fælles fokus. Fælles for alle processerne er at de afprøves i simulationen, så de er velkendte, når I kommer hjem.

Workshoppen kan fungere som et selvstændigt element men også som en del af en hel dag eller et længere forløb.

4 eksempler: Fra implementering af strategi, større udbytte af møder til bedre kommunikation

Region Hovedstaden, Center for sundhed:

15 chefer skal forbedre udbyttet af deres koordinationsmøder med henblik på at forstærke videndeling og tværorganisatoriske tiltag. Sherlock Holmes simulationen blev brugt til at tydeliggøre vaner og mentale smutveje i chefgruppen og til at lave konkrete aftaler der anvendes i centerets chefmøder.

DTU Food:

I forbindelse med at forandringshastigheden for DTU var stigende og behovet for rettidig kommunikation og koordinering af information på tværs af faggrupper var nødvendigt, så brugte vi Sherlock Holmes simulationen til at tydeliggøre og forstærke velfungerende kommunikationsprocesser og udvikle små let implementerbare metoder til brug i hverdagen.

Kvadrat:

45 international sælgere har behov for at koordinere markedsrelateret information og viden om kunder på tværs af markederne. Fokus på egne mål, egen hverdag og eget marked spænder ben for det, som de alle godt ved – at koordinering af kunderelaterede informationer er vejen til større omsætning. De brugte Sherlock Holmes simulationen til at blotlægge uhensigtsmæssig adfærd og vaner samt udvikle arbejdsrutiner der forbedrer kvaliteten af deres koordinationsmøder på tværs af markedet.

Leica:

International ledergruppe med 25 ledere skal ifb med implementering af ny strategi træne og udvikle metoder, til at videndele og koordinere information bedre end de gør i dag. De brugte Sherlock Holmes simulationen til at udvikle tavlemøder, små vidensdeling møder og interaktioner, der sikrer fremdrift i eksekveringen af deres strategi.