Hvordan gør jeg mig selv og mit team klogere på forudsætningen for at lykkes?

I vores workshops om styrkebaseret ledelse de sidste par år, har især ét værktøj vist sig at være særdeles anvendeligt i bestræbelserne på at blive klogere på realisering af potentialer. I bogen Jumping the S­curve gennemgår lederne af Accentures High Performance Business Research Team, hvordan de bedste virksomheder stiger til tops – og bliver der.

Ser man på forretningsmæssige succeshistorier fra organisationer verden over, kan det ligne held: De er på det rette sted på det rette tidspunkt. Sandheden er, at disse high performers har et særligt blik for de muligheder, der byder sig længere ude i fremtiden. De ser potentialet og vurderer, at mulighederne i potentialet er så interessante, at de ikke nøjes med at forfølge gabene mellem mål og resultater her og nu.

Dermed stiller de nogle helt særlige krav til sig selv og organisationen. Kortsigtet gab-analyse, drift og realisering af mål er ikke nok. Det kortsigtede fokus SKAL kombineres med en langsigtet strategi for læring, hvis organisationen skal realisere et større potentiale og sikre holdbar succes.

I deres bog trækker lederne af Accentures High Performance Business Research Team, Paul Nunes og Tim Breene på et årtis forskning og data fra tusinder af organisationer fra hele verden. På baggrund af dataene præsenterer de nogle interessante pointer i form af s-kurver.

Paul Nunes og Tim Breene konstaterer, at mange ledere driver deres enheder kortsigtet og primært leder deres teams og medarbejdere ud fra den s-kurve, de aktuelt befinder sig på. Fokus er udelukkende rettet mod det næste skridt på kurven. Det fører til, at ledelsen tillægger styring og struktur langt større betydning, end det at udvikle en kultur kendetegnet ved læring. En kultur der muliggør et kvantespring til en højere liggende s-kurve.

 

 

En styrkebaseret leder vælger at udvide sit udsyn til ikke kun at omfatte den nuværende s-kurve, men også styrken der sikrer springet til den næste s-kurve. Det kræver en situationsbestemt tilpasning af sin ledelsesstil. Man kan ikke holde sig til styring, målsystemer og klassisk performance-management alene. Det er ikke nok at have en dialog om udvikling og potentiale en gang imellem. Som supplement til det kortsigtede fokus må man som leder rette blikket mod fremtidige muligheder og via dialog undersøge, hvordan medarbejderne realiserer det potentiale.

 

Er jeres læringsrate større end jeres forandringsrate?

”Hvis en organisation skal klare sig godt, må dens læringsrate være større end omgivelsernes forandringsrate.” Sådan sagde ophavsmanden til aktionslæring, professor Reginald Revans tilbage i 80’erne.

Læs mere

KURSUS

Certificering i brug af Lego® Serious Play®

Fire intense dage, hvor du lærer, hvordan denne spændende metode gør, at grupper får en endnu dybere, større og mere meningsfyldt forståelse for der knytter sig til trivsel, samarbejde, performance og strategi..

Få gratis metoder, podcasts og artikler

Den mest enkle løsning til at springe i s-kurver: mere dialog

En af verdens førende eksperter inden for styrkebaseret ledelse og performance-management er Marcus Buckingham. I artiklen Reinventing Performance Management i Harvard Business Review, april 2015, præsenterer Marcus Buckingham og Ashley Goodall deres erfaringer med styrkebaseret ledelse i bl.a. Deloitte.

Buckingham og Goodall konkluderer, at udviklingen af holdbare resultater har de bedste vilkår hos ledere, der holder hyppige, men korte samtaler med deres medarbejdere. Det interessante ved de hyppige samtaler er ikke, at de afholdes med det primære mål at følge op, men derimod for at lederen får indsigt i, hvad der styrker den enkelte medarbejder OG hvordan denne styrke bedst omsættes med henblik på at realisere potentialer.

I de workshops, som vi afholder med virksomheder om performancesamtaler, MUS, GRUS og lignende, arbejder vi bl.a. med udvikling af enkle tilgange til at få flere og bedre potentiale realiserende samtaler. Igennem årene har vi samlet en række af de bedste spørgsmål til at blive klogere på forudsætningerne for at lykkes. Nedenfor finder du et lille udvalg, hvor vi anbefaler, at du vælger to reflekterende spørgsmål og to fremadrettede spørgsmål. Beslut dig derefter for at lave et eksperiment, hvor du på ca. 25 minutter afprøver spørgsmålene med en medarbejder eller dit team.

Reflekterende spørgsmål Fremadrettede spørgsmål
 • Hvad er du lykkedes med i den forgange periode?
 • Hvad af det, du/I er lykkedes med, har givet dig mest energi?
 • Blev din komfort-zone udfordret på en god måde? Hvordan?
 • Har du/I lært noget nyt? Hvad?
 • Hvordan har du/I selv eller andre motiveret dig?
 • Har du/I mødt problemer og udfordringer med styrke? Hvordan?
 • Hvilke mål vil du/I gerne lykkes med i den kommende periode?
 • Hvordan ved du/I, når du/I er lykkedes?
 • Hvad forventer du/I bliver særligt motiverende i den kommende periode?
 • Hvordan vil du/I udfordre din komfort-zone på en god og holdbar måde?
 • Hvordan hænger de mål sammen med vores overordnede mål?
 • Hvordan kan du/I møde eventuelle problemer med styrke?

Klogskab, handlekraft og robusthed

At blive klogere på forudsætningen for at lykkes kræver et ændret mindset, hvor fokus er rettet mere ind på potentialer. Det kræver en prioritering af tid til flere dialoger. ”Det har vi ikke tid til” er den største indvending. Svaret er i det tilfælde ganske enkel – tiden her er en investering, så tid og afkast hænger uløseligt sammen. Uden tid til dialog og refleksion, vil der være så som så med ny viden og indsigt.

2019-02-11T15:15:03+00:00