Hvordan gør jeg mig selv og mit team mere robuste når vi mødes af udfordringer?

Forståelsen for, hvad der er meningsfyldt for den enkelte og dermed forudsætningen for at sikre robusthed er et afgørende fokus for den styrkebaserede leder. Den engelske professor Patricia Shaw arbejder med forandringer og organisationsudvikling og har en definition af ledelse, der giver god mening i relation til styrkebaseret ledelse:

“Ledelse er at skabe forudsætningerne for samtaler, der ellers ikke ville have fundet sted”

Undersøgelser fra England og USA peger på, at kun 30-50 % af de adspurgte kan nævne og forklare, hvilke faktorer der aktivt medvirker til at sikre mening og dermed styrke deres robusthed. Dette skyldes naturligvis, at emnet er abstrakt og derfor noget, der ofte ikke tales om.

Det periodiske system af motivation som støtte til bedre samtaler

Det periodiske system af grundstoffer blev udviklet og publiceret af den russiske kemiker og opfinder Dmitri Mendeleev i 1869. Tanken var at samle alle kendte grundstoffer og visuelt illustrere deres gruppering og sammenhæng.

På lignende vis besluttede en gruppe forskere i 1999 at beskrive grundelementer forbundet med menneskers indre motivation, oplevelse af mening og robusthed. Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan hjælper vi mennesker med at realisere deres fulde potentiale? søsatte de et af de største psykologiske forskningsprojekter nogensinde. En gruppe af 50 forskere fra hele verden identificerede 24 grundlæggende personlighedsfaktorer også kaldet karakterstyrker.

Det er 24 karakterstyrker, som alle mennesker i større eller mindre grad besidder, men som indvirker på vores robusthed på forskellig vis. Ifølge deres model styrkes en person når særlige forhold er til stede – f.eks. et miljø, der giver plads til og værdsætter kreativitet og venlighed, hvor en anden i stedet styrkes af beskedenhed og mod.

Arbejdet med at forstå og formidle de 24 karakterstyrker varetager den amerikanske non-profit organisation VIA Institute on Character. De driver og støtter forskning i relevansen af de 24 karakterstyrker i skoler, virksomheder og samfundet generelt.

Vi har taget de 24 karakterstyrker og opstillet dem i en visuel oversigt inspireret af det periodiske system.

Case: Styrket handlekraft og performance for alle ledere i PFA Pension

Gnist har igennem flere år sparret med PFA ‘s HR om styrkelsen af organisationens handlekraft, robusthed og performance

Læs mere

FOREDRAG

Styrkebaseret ledelse – bøvl eller business?

Et foredrag om hvad styrkebaseret ledelse egentlig handler om. Om hvordan det hjælper dig til at realisere dine medarbejderes potentialer..

Få gratis metoder, podcasts og artikler

Her kan du gratis downloade en e-bog, hvor vi går i dybden på hver af de 24 karakterstyrker ud fra følgende temaer:

  • Hvad der engagerer og motiverer personer med den pågældende karakterstyrke
  • Hvad der gør mennesker med den pågældende karakterstyrke mere robuste
  • Hvilke rammer og fælleskaber der bringer det bedste frem i folk med en given karakterstyrke
  • Hvad personer med en given karakterstyrke udfordres af
  • Hvordan den enkelte karakterstyrke kan blive for meget af det gode

Kvalitetssikring af forandringer

Det er ved forandringer, at vi mennesker har brug for robusthed. Vi har brug for styrken til at holde fast og modet til at udfordre vores vaner. Den styrkebaserede leder påtager sig et naturligt ansvar til at sikre hensigtsmæssige forandringsprocesser.

IBM i Australien har brugt de 24 karakterstyrker i det periodiske system af motivation til at kvalitetssikre planlagte forandringsprocesser. Grundlæggende stiller styrkebaserede ledere i IBM og mange andre steder sig spørgsmålet:

Hvordan påvirker de forandringer vi påtænker medarbejdernes muligheder for at styrke deres robusthedsfaktorer i form af de 24 karakterstyrker?

Sådan kommer du i gang

Start med at downloade ebogen og identificer hvilke karakterstyrker, der er vigtige for dine medarbejdere. Lad dig informere og inspirere af teksterne om hvordan de enkelte karakterstyrker realiserer potentiale, og hvornår det bliver for meget af det gode.

Det kan hjælpe dig til at forstå de faktorer, der gør mål mere meningsfyldte og de faktorer, der lettest bringer en medarbejder i flow. Du kan bruge karakterstyrkerne til at forstå, hvorfor den enkelte medarbejder af og til demotiveres eller udfordres unødigt.

Næste gang du introducerer et nyt projekt, et nyt mål, en strategi eller en større forandringsproces, så gør dig selv den tjeneste at vurdere hvordan det nye tiltag indvirker på medarbejdernes muligheder for at bringe deres karakterstyrker i spil.

Lav en ærlig risikoafdækning og hvis det viser sig at det kommende tiltag udfordrer betingelserne for at karakterstyrkerne bringes i spil, bør du lægge en plan for hvordan betingelserne forbedres. For du kan roligt regne med, at potentialet forbundet med den planlagte forandring kun realiseres, hvis du finder måder at minimere konsekvenserne.

2019-02-11T14:48:13+00:00