En virksomheds ideer er kun så værdifulde som den kultur, der udvikler dem

Oftest bliver virksomheders potentiale målt i eksterne muligheder på markedet eller på optimering af virksomhedens finansielle kapital. Men der findes et potentiale i virksomheder, som rummer meget større muligheder end ovenstående vurderingsformer. Nemlig en kultur, der fremmer medarbejdernes ideer.

I denne artikel i Ledelse i Udvikling taler Mads Bab om ideer som potentiale. Her er der tale om et spektrum af små ideer, der handler om enkle justeringer af arbejdsgange, produkter eller ydelser til store ideer, der ændrer hele processer, revolutionerer produkter, ydelser eller servicetiltag. I vurderingen af potentiale er det dog nødvendigt at vurdere såvel de ideer, der dyrkes (de synlige ideer), og alle de ideer, der er uopdyrket og endda uopdaget. Altså ideer, man slet ikke har fået endnu, men som under de rette omstændigheder udklækkes af organisationens medarbejdere.

Artiklen i Ledelse i Udvikling handler om ideer som potentiale. Både de små ideer, som justering af arbejdsgange og de store ideer som produkt revolutioner.

At genkende hvilke tankemåder der fremmer eller hæmmer idéernes vej til virkelighed, er første skridt i at sikre en virksomhedskultur, der realiserer et større potentiale. Desværre præges virksomheder i dag af et stigende antal kontrolinstanser der skærper behøver for styring og overvågning.

Dagens ledere konfronteres med et stigende antal målinger og regi-streringer. Man skal gennemføre 360 graders analyser, medarbejdermålinger, opdatere sine KPI’er (Key Performance Indicators) og kæde hele logikken sammen i et balanced score card. Hver for sig er disse værktøjer potente informationskilder, der hvis grebet rigtigt an giver et godt grundlag for dialog og udvikling. Men desværre oplever vi tit, at målingerne i sig selv er målet og ikke midlet til diskussioner og udvikling af en kultur, der fremmer ideer.

Læs artiklen i Ledelse I Udvikling Nr. 3 2014
Udgivet af DANSK HR, www.danskhr.dk

Vores rådgivning går langt videre end blot at håndtere forandring, men tilbyder ved hjælp af ny viden, empirisk forskning, skarpe indsigter og konkrete værktøjer et mere holistisk alternativ til at sikre performance og trivsel.

LÆS MERE HER

2018-08-30T06:04:35+00:00