Gnist Planning Poker

Planning Poker er et værktøj, som bruges til prioritering og estimering.

Fra kompleks problemstilling til realiserbar plan.

Når et team kaster sig ud i løsning af komplekse problemstillinger, er det nemt for dem at fortabe sig i endeløse samtaler, konstateringer og diskussioner, der kører i ring. Hvis teamets prioriteringer tilmed er uklare, opstår der let et utal af ukonkrete handlemuligheder. Resultatet, hvis der overhovedet er et, er abstrakte handlingsplaner og vage intentioner.

Vi har brug for en mere struktureret tilgang, hvor teamet både reflekterer og handler, og hvor alle i teamet, introverte og ekstroverte, tager aktiv del i processen. I Gnist bruger vi ofte metoden Lightning Decision Jam, som bygger på Googles Design Sprint. Design sprints er en velafprøvet metode, der bl.a. hos Google er brugt til at komme hurtigere fra idé til handling.

Til sidst i en Lightning Decision Jam, står teamet med en række forslag til konkrete løsninger, men nogle er mere populære at afprøve end andre og ikke alle er lige realiserbare. For at vurdere realiserbarheden af de enkelte forslag kan man bruge Gnist Planning Poker og via kortene vurdere de enkelte forslag.

Planning Poker kan også bruges uden en Lightning Decision Jam. F.eks. når teamet skal tale om omfanget af en enkelt opgave eller størrelsen på de enkelte delopgaver.

Metoden

I Planning Poker vælger alle teammedlemmer det kort, som vedkommende mener angiver realiserbarheden, omfanget, tidsforbruget eller hvad der er aftalt på forhånd, af en given opgave.  Alle medlemmer viser deres kort på samme tid. Ved at foretage stille, individuelle valg undgår teamet uhensigtsmæssig gruppe tænkning, hvor estimaterne baseres på den første udmelding.

Herefter kan man bede de med det henholdsvis højeste og laveste bud forklare deres bevæggrunde for at vælge netop de estimater, og teamet kan diskutere med.

Kortenes værdier gør, at man ikke står og diskuterer et tal på en skala fra 1-5. I stedet diskuteres tal fra en eksponentiel skala (0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100). Dette gør valgene mere tydelige og dermed diskussionen mere klar.

Værdien af Planning Poker er, at det fremmer den gode samtale om prioriteringer og hjælper teamet til en større gensidig forståelse.

Gnist planning poker

Kr. 40

Lightning Decision Jam

Lightning Decision Jam er en trin-for-trin proces, der hjælper teams til at identificere, prioritere og blive enige om næste bedste skridt i relation til problemer og potentialer forbundet med et særligt fokusområde.

Download vejledningen gratis her

2018-09-24T07:24:46+00:00