Case: Teamudvikling i Sundhedscenteret i Vejen Kommune

Sundhedscenteret i Vejen Kommune ønskede at skabe et stærkere samarbejde i ledergruppen, hvilket både krævede indsigt i hinandens styrker, arbejdsopgaver og motivation.

Formålet med processen var tydeligt for Sundhedscenteret. Samarbejdet i ledergruppen skulle videreudvikles. De havde allerede etableret et godt fundament, men de ville gerne blive bedre til at supplere, udfordre og udvikle hinanden – alt sammen med fokus på egne og andres karakterstyrker.

Sundhedscenteret i Vejen Kommune er en kommunal institution bestående af tre afdelinger:  sundhedsplejen, rehabiliteringsafdelingen og livstilsplejen. Udover lederen for hele Sundhedscenteret består ledergruppen af tre gruppeledere, der er ansvarlig for hver deres afdeling og arbejdsopgaver. Med et hus, der er inddelt i selvstændige enheder, er det vigtigt, at lederne er opmærksomme på de tværgående samarbejder, så de bringer viden og tværgående potentialer i spil til gavn for borgerne og Sundhedscenteret selv. Derfor ønskede ledergruppen nogle konkrete værktøjer og inputs til, hvordan de kunne bruge deres individuelle styrker i fællesskab og bringe dem på banen på deres ledermøder og halvårlige lederdage.

Forløbets indhold

Der blev udviklet et forløb med fokus på konkrete værktøjer, som ledergruppen kunne bruge i deres dagligdag. Processen startede med en lederdag, hvor ledergruppen brugte gør-det-selv-værktøjet SNAKS som redskab og ramme til at sætte forskellige emner på dagsordenen, heriblandt styrker og succeshistorier. En måned senere mødte vi ledergruppen til en heldagsworkshop, hvor vi med udgangspunkt i værktøjerne Styrkekort og HEX samt forskellige metoder arbejdede med deltagernes styrker og fandt konkrete handlinger, som ledergruppen kunne arbejde videre med.

Ledergruppen var glade for forløbet, og især dét at starte processen selv med SNAKS var en succes. Én af lederne udtalte:

”Jeg tænker, at det var rigtig godt, at vi selv startede, og SNAKS var en fantastisk hjælp. Udover at SNAKSen blev et konkret redskab, som gav vores lederdag et stærkere og mere konkret indhold, blev det også vores fælles og egen mentale forberedelse til workshoppen med Gnist.”

Fra værktøj til handling

SNAKS er et gør-det-selv-værktøj, der hjælper ledere og medarbejdere til at have effektive samtaler om f.eks. trivsel, arbejdsmiljø og robuste fællesskaber. Alle SNAKS afsluttes med, at deltagerne identificerer konkrete realiserbare handlinger på baggrund af de enkelte samtaler, som de kan arbejdere videre med.

Med Styrkekort og Styrketesten får vi sat fokus på de fænomener, der styrker den enkelte og bringer teams i flow. Der bliver sat ord på, hvad der giver den enkelte energi, og gennem kendskab til egne og andres styrker, er det muligt at forbedre samarbejdet i et team.

Opfølgning

Nogle uger efter workshoppen fulgte vi op på processen. Ledergruppen var allerede godt i gang med at implementere nogle af metoderne, heriblandt SNAKS, til deres fælles møder, og de havde arbejdet på nogle af de konkrete tiltag, som der blev snakket om til workshoppen. Desuden havde flere af lederne adopteret nogle af grundprincipperne inden for karakterstyrker og havde planer om at benytte dem til at ændre måden, de leder og motiverer – både i ledergruppen og blandt medarbejderne.

Netop de konkrete og håndgribelige redskaber har været gavnlige for ledergruppen i Sundhedscenteret. Én af deltagerne fortalte:

”Jeg synes, at de forskellige redskaber og rammer for drøftelser var så tilpas enkle, at de umiddelbart er nemme at bruge i hverdagen, og det er en kæmpe fordel.

Trods forandringsprocessen var kort for Sundhedscenteret, så er det lykkes at implementere forskellige redskaber i deres hverdag. De har ændret i måden, de leder og motiverer medarbejdere, og de har styrket deres samarbejde på tværs af gruppen.

SNAKS gør-det-selv teamudvikling

SNAKS er specialdesignede gør-det-selv værktøjs- og materialepakker, der hjælper ledere og medarbejdere til at have effektive samtaler om emner, der knytter sig det at have det godt og gøre det godt.

Læs mere her

HVOR MEGET FLOW ER DER I DIT TEAM?

Skal man lykkes som virksomhed i dag, lykkes man bedst med en kultur, der får det bedste frem i mennesker. Gør dem kreative og modige. En kultur, hvor klogskab udspringer af kollektivets evne til at løse problemer.

Find inspiration her

Få gratis metoder, podcasts og artikler

2019-03-28T06:17:28+00:00