Selvorganisering og fremtidens organisation

Selvorganisering og fremtidens organisation

Selvorganisering og fremtidens organisation2018-08-31T12:32:55+00:00

Project Description

Hvem skal stå i spidsen for løsning af de problemer organisationer står overfor? Lederne eller organisationen selv? Et foredrag om fremtidens organisation, og hvordan nye former for selvorganisering og helhedstænkning, samt en helt særlig måde at arbejde med formål, bryder frem verden over.

I langt de fleste organisationer vil det være ledere, der guider organisationen igennem de udfordringer den møder i bestræbelsen på at eksekvere deres strategi. En strategi som ledelsen i større eller mindre omfang, har udviklet sammen med medarbejderne.

Politiske organisationer, med indbyggede hierarkier og virksomheder med etablerede organisationsstrukturer og beslutningsgangeprocesser er virkeligheden for langt de fleste mennesker. Selvom vi ser virksomheder, med radikalt anerledes organiseringsformer er et totalt opgør med nutidens hierarkier, beslutningsprocesser og magtstrukturer ikke videre realiserbart.

Men noget skal der ske. Vi kan ikke holde fast i det organisatoriske styresystem vi bruger i dag. Det koster for meget på såvel mennesker, indtjening og planeten som helhed.

I bogen Fremtidens Organisation (Revinventing Organizations på engelsk) udlægger Fredric Laloux en model for fremtidens organisation. På baggrund af en række cases præsenterer han en filosofi, et mindset og en serie af konkrete metoder til at udvikle en organisation, der praktisk talt er LEDER fri, men bestemt ikke fri af LEDELSE.

I Fremtidens Organisation træffes beslutninger ude i organisationen af de sande eksperter. Nemlig medarbejderne. For den tid, hvor ledelsen havde alle svar, er med nutidens kompleksitet og usikkerhed, forbi. På grund af helt særlige organiseringsformer er fremtidens organisation derfor mere agil, mere værdiskabende og mere meningsfyldt at være en del af.

I dette foredrag sætter Mads Bab fokus på:

  • Hvordan fremtidens organisation ifølge Fredric Laloux hænger sammen med jeres organisation i dag
  • Hvordan konkrete metoder fra f.eks. agil og relationel koordinering kan hjælpe selvorganisering og helhedstænkning på vej
  • Muligheder og faldgrupper i at arbejde ud fra et selvorganiserende mindset, hvis den psykologiske tryghed ikke er i orden

Når I går fra foredraget, vil I:

  • Vide hvad TEAL og fremtidens organisation vil sige, og hvad det kan betyde for jer
  • Have konkrete ideer til hvordan I kommer i gang eller videre med jeres TEAL planer
  • Have inspiration til flere dialoger i egen ledergruppe og afdeling

I kan forvente et foredrag, der:

  • Er konkret og jordnært
  • Gir ideer og konkrete forslag til at arbejde TEAL baseret. Ideer der går videre end dem, Laloux selv foreslår
  • Gir inspiration fra danske og udenlandske virksomheder der arbejder med TEAL

Før: Interviews med henblik på afdækning af virksomheds specifikke problemstillinger

Før: Selvtest vha. Gnist Team Analyse til vurdering af psykologisk tryghed

Før: TEAL parathedsanalyse

Før: Skræddersyet videointroduktion til deltagerne

Under: Optimerede rammer vha. Gnist Learning Lab

Under: Skræddersyede materialer og visuelle reminders

Under: TEAL simuleringer

Efter: SNAKS om robuste fællesskaber, koordinering af mål og dialog

Efter: Morgenmøde for ledere med henblik på enkle opfølgningsmuligheder