Om Gnist

Om Gnist2019-02-11T09:26:29+00:00

Vi hjælper virksomheder med at gøre det godt og have det godt

For ofte handler organisationsudvikling om det ene eller det andet. Der fortages organisationsændringer med henblik på øget effektivisering og produktivitet – at man gør det godt. Alternativt efterspørges der tiltag, der forbedrer trivsel og forbedret arbejdsmiljø – at man har det godt. Vi er dedikeret til at finde løsninger, der sikrer solide resultater og en meningsfyldt hverdag – samtidigt. (se bla. eksempler på det her)

Når kompleksiteten i samfundet stiger, kræver det smidighed for at kunne tumle med den nye virkelighed. Det forudsætter en resilient organisation, som evner at stå fast og udvikle sig på samme tid. Vi træner, udvikler og sparrer med topledere, ledere og medarbejdere, så den strategiske opmærksomhed øges, og lederteams og teams i almindelighed forbedrer deres evne til at træffe gode og intelligente beslutninger i fællesskab.

En organisation, der gør det godt og har det godt udvikles ikke ved alene at tale om det, men ved at gøre noget anderledes. Vi har indset at tiden, der bruges på at forstå og diskutere teori og avancerede modeller ofte skaber øget kompleksitet og mindre handlekraft.

Vi mener at “Science is Sexy but action is sexier”. Vi lader os inspirere af forskning og anvender forskning til at inspirere andre, men vi er ubønhørlige i vores stræben efter at tilbyde konkret rådgivning og anvendelige værktøjer til brug på egen hånd i hverdagen.

I dag er tiden til organisationsudvikling begrænset. Der kan gøres meget for at hjælpe individet, men der kan gøres endnu mere for at styrke fællesskabets handlemuligheder. Vi og vores tætte hold af samarbejdspartnere har specialiseret os i topledersparring, selvorganisering, organisatorisk læring, teamcoaching, kollektiv robusthed/resiliente fællesskaber. Vi hjælper vores kunder med at iværksætte og lære af de handlinger, som har positiv værdi for dem selv, deres kunder, borgere og samfundet som helhed.

For mange forandringsprocesser fejler, og for mange trivselsprojekter fordamper. Mange antager fejlagtigt, at disse processer kan planlægges i mindste detalje. Vores erfaringer viser, at planerne kun holder på kursusstedet. Når planerne møder virkeligheden, så brister illusionen. Derfor kan vores kunder altid forvente en smidig og eksperimenterende tilgang, hvor der altid er fokus på målgruppens næste bedste skridt(link).

Vi hjælper vores kunder af med endeløse diskussioner om fejl og mangler, og assisterer dem i stedet i at konfrontere problemer hurtigt, effektivt og målrettet. Problemer kan og skal løses, men i dag, mere end nogensinde, er der brug for psykologisk tryghed, handlekraft og realisering af faglige potentialer, hvis man skal lykkes.

NYHEDSBREV

Science is Sexy

Hvem har sagt, at forskning er kedeligt? Det kommer an på øjnene, der ser. Rådgivning af andre skal baseres på god research og ikke halve sandheder.

Vi tilstræber konstant en engageret tilstedeværelse i den forskning, der viser, hvordan organisationer gør det godt og har det godt. Vi er dedikeret i vores bestræbelser på at oversætte teorier og evidens til praktisk anvendelige værktøjer.

Implementering, implementering, implementering

Ligesom beliggenhed er afgørende for ejendomme, er implementering afgørende for udvikling.

Med afsæt i aktionslæring og agil transformation støtter vi vores kunder i deres udviklingstiltag.

Implementering kan sjældent planlægges i mindste deltaljer, men kræver en tilgang, hvor der eksperimenteres og reflekteres på få, men udvalgte områder.

Fagligheden skal i spil

Motivation bliver gjort til nøglen for langt de fleste ting, men vi tror faktisk, at faglighed i højere grad er afgørende for at kunne lykkes.

Vi hjælper vores kunder med at få skabt de bedste forudsætninger for at få organisationens faglighed sat i spil. Vi hjælper ledelse og medarbejdere med at udvikle en kollektiv intelligens, hvor der ikke kun deles viden, men hvor man også skaber ny viden og relevante indsigter.

Praktisk og værktøjsbaseret

Tiden til at omsætte teori og intentioner fra workshops og kursusforløb bliver mindre og mindre.

Vi hjælper vores kunder, især ledere, med praktiske redskaber og enkle metoder, der kan anvendes i dagligdagen.

Vi har et stort udvalg af gennemtestede værktøjer, og hjælper også til i udvikling af nye værktøjer og metoder.

Ledelse og læring

“The fastest way to get there is to go slow”. Sådan synger Tina Dickow i hendes sang “Count to Ten”.

Vi hjælper vores kunder med at bevæge sig hurtigt ved at sætte farten ned. Der er tale om en slags TimeManagement 2.0, hvor det ikke kun handler om at nå mere, men om at det, man når, bliver bedre.

Vi tror på, at der skal etableres lommer af læring i hverdagen. Læring sker ikke på kurser eller via forkromede strategier. Læring sker omvendt heller ikke af sig selv. Vi lærer ledere at stoppe op og bruge tiden smartere. Små konstante forandringer bliver kun bæredygtige, hvis de sker med åbne øjne og fælles refleksion – ellers er det blot hamsterhjul og forandring for forandringens skyld.