Vi udvikler verdens første kunstig intelligente vejleder til at forbedre mental sundhed og sundere samarbejde

Vi udvikler verdens første kunstig intelligente vejleder til at forbedre mental sundhed og sundere samarbejde2019-10-25T13:15:42+00:00

Vil I gerne styrke jeres mentale sundhed igennem forbedret samarbejde ved hjælp af verdens første virtuelle vejleder bygget med kunstig intelligens?

Velliv Foreningen har bevilliget 3,7 mio. kr. til Gnist og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af en kunstig intelligent virtuel vejleder, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i små og mellemstore private virksomheder.

I den bedste af verdener har alle virksomheder muligheder for at trække på eksperthjælp til udvikling af organisationens mentale sundhed og samarbejde. Vel at mærke når de vil og hvor de vil. Sådan en verden findes dog ikke og måske, er det i virkeligheden mere interessant, at teamet selv har foden på speederen.

Vi har derfor sat os for at bringe kunstig intelligens ind i organisation- og teamudvikling. Det gør vi ved at udvikle en digital robot, der hjælper teams med at finde oplagte indsatsområder og gøre noget ved dem. Vi kalder vores robot for Susa – efter projektets titel Sundere Samarbejde.

I udvikling af Susa kombinerer vi det bedste fra organisationspsykologi, facilitering, læring og design. Det sker i bestræbelserne på at tilbyde virksomheder en helt ny måde at udvikle samarbejdet uden brug af ekstern hjælp.

Vi søger virksomheder, der gratis vil hjælpe os med at afprøve Susa – er det mon jer?

Det er ikke kun i forbindelse med hobbyprojekter derhjemme, at gør-det-selv er oplagt. Det er det også i udvikling af vores organisationer. Alt for ofte bliver forandringsprocesser afhængige af interne eller eksterne konsulenter. Forandringskraften flyttes fra organisationen til konsulenten og en del af handlekraften pantsættes i konsulentens metoder og anbefalinger.

Vi ønsker at flytte det tyngdepunkt tilbage til organisationen og det enkelte team. For når alt kommer til alt, er det ikke os som konsulenter, der sikrer forandring. Det er organisationen selv.

Vi konstaterer dog igen og igen at organisationer i stigende grad efterspørger redskaber. Redskaber der omsætter teori og forskning til metoder, der kan anvendes til at sikre strategisk relevante forandringer i en travl hverdag.

Igennem de sidste 8 år har vi stillet os selv spørgsmålet:

“Hvordan kan vi tage det bedste af det vi ved og kan som specialister inden for organisationsudvikling, bearbejde det og designe et redskab, der hjælper et team til selv at gøre det, som vi typisk faciliterer på workshops og seminarer.”

Med bevillingen fra Velliv og samarbejdet med Staten Institut for Folkesundhed vil vores svar på ovenstående spørgsmål tage et kvantespring. Vi glæder os til det spring, men her stopper det ikke.

Læs mere om hvordan vi på sigt vil anvende kunstig intelligens til at understøtte organisationers udvikling, samarbejde med eksperter og forskere over hele verden og tilbyde en serie af værktøjer, der har til formål at tage egoet ud af konsulentbranchen.

TIDSLINIE

Klik på nedenstående seks eksempler og læs mere om vores erfaringer med at designe gør-det-selv redskaber til organisationer og teams