Egeskoven

Egeskoven er en gør-det-selv redskabspakke, som vi udviklede til Fredericia Kommune og DTU. Formålet var at øge den kollektive robusthed i teams igennem ni redskaber.

Egeskoven krævede ingen facilitator eller leder, men blev gennemført uden anden hjælp og instruktion end den, der fulgte med i den helt særlige indpakning.

Materialet gjorde at deltagerne i fællesskab øgede deres forståelse af kollektiv robusthed.

Forskningen viser at man gennem bevidst aktivitet i fællesskab kan ændre vores hjerne og måden den fungerer på. Man ved at vi skal have opbygget hensigtsmæssige vaner indenfor vores

 1. Tanker
 2. Opmærksomhed
 3. Handlekraft

Derfor var hvert møde bygget op så deltagerne i fællesskab fik talt og arbejdet med et emne i løbet af 60-90 minutter. Afslutningsvist fik de aftale en lille opfølgende handling.

Emnerne var bl.a.:

 • Følelsen af kontrol
 • Styrker
 • Samtaleformer
 • Bekymringer
 • Mening

Til mange af øvelserne hørte der fysiske designede ting med.

Erfaringerne fra Egeskov og den evaluering, der fulgte med virksomhedernes anvendelse lærte os især:

 • Vigtigheden af klare instruktioner
 • Fysiske redskaber som ting og papir samler gruppens fokus, men for mange materialer forvirrer
 • Video er problematisk i grupper, da flere ikke har projekter til rådighed og at gruppens fokus flyttes væk fra fællesskabet og op på lærredet. Vores erfaringer med at anvende lydfiler/podcasts blev skærpet her.

Fonden Velliv har givet en millionbevilling til Gnist og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af værktøjer, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i private virksomheder. Fokus er udelukkende på værktøjer, der kan anvendes af teams og grupper – uden brug af ekstern hjælp.

2018-10-13T09:40:52+00:00