Hjem2021-03-17T14:17:03+00:00

Vi hjælper dig og din virksomhed med at
gøre det godt og
have det godt

Vi hjælper gnist, læring og handlekraft på vej, og styrker teams med at opnå de resultater, som de stræber efter. Vi omsætter adfærdsdesign til praktiske handlinger og psykologisk utryghed til resiliente fællesskaber.

Gør som 4000 andre

Følg os på linkedin
eller
tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Det får du med GNIST

Mere end 20 års erfaring med organisationsudvikling. Et blik for hvad der er varm luft og hvad der skaber resultater.

✔ Rådgivning. Men endnu mere hjælp til selvhjælp

✔ Inspiration. Men endnu mere fokus på metoder og værktøjer

✔ Motivation. Men endnu mere fokus på handling og adfærd

✔ Trivsel. Men endnu mere fokus på trivsel og performance

Bliv inspireret

Vi tilbyder en række foredrag,  f.eks. om robuste fællesskaber og psykologisk tryghed. Eller hvordan konkrete metoder fra f.eks. agil og relationel koordinering kan hjælpe selvorganisering og helhedstænkning på vej.

Få rådgivning og sparring

Vores rådgivning går langt videre end blot at håndtere udfordringer, men tilbyder ved hjælp af ny viden, empirisk forskning, skarpe indsigter og konkrete værktøjer et mere holistisk alternativ til at sikre performance og trivsel.

Lær det selv

Vores erfaring med at bruge LEGO® Serious Play® som faciliteringsværktøj er rigtig god. Derfor udbyder vi to gange om året et certificeringskursus, hvor vi kombinerer det med metoder indenfor positiv psykologi.

Adfærdsdesign i organisationer

Gratis eGuide om adfærdsdesign i organisationer

Vi har skrevet denne eGuide på engelsk på baggrund af vores erfaringer hos bl.a. Arla.

Guiden skitserer, hvordan organisatorisk adfærdsdesign kan bruges som en del af forandringsledelse eller andre transformationsprocesser, og mere specifikt, hvordan det blev brugt til at udvikle tillid til spredte agile teams.

Sammen med guiden kan du også hente det gratis Bevior Mapping Canvas, deltage i en nudging kampagne og facebook gruppe.

Læs om det hele her.

Gnist leverer ikke hyldevarer, men tager handsken op konceptudvikler med udgangspunkt i Kvadrat og vores strategi. At facilitere forløb med referencepunkt til vores hverdag og ikke ud fra en standardskabelon, er det vi får med Mads Bab og Gnist.

Mads Nygård , Kvadrat

What a week! I completed the LEGO Serious Play session in Copenhagen and can now function as certified facilitator. If you by any chance feel the need for boosting your way of working with your leadership, your team or your self – then I can strongly recommend GNIST.

Ulrik Juul, Hummel

Mads er meget teoretisk velfunderet, en fantastisk kommunikator og en rigtig god underviser. Specielt er Mads god til at definere og udvikle workshops i forhold til det forretningsmæssige afsæt.

Kia Karrebæk, PFA Pension

Samarbejdet har været særdeles konstruktivt og givende. Arbejdet med Lego Serious Play har vist sig at være helt unikt. På baggrund af flere workshops sammen med Mads Bab, er Søndervang lykkedes med en stor omstrukturering.

Lene Wichmann, Plejehjemmet Søndervang

Jeg havde tænkt på, hvorledes jeg kunne får endnu mere engagement i min afdeling. Alle mine ansatte arbejder godt og solidt, men at der kunne godt komme mere gnist og engagement ind i dagligdagen. I den forbindelse satte Mads og jeg os sammen og strikkede et forløb sammen omkring engagement og Team flow.

Mikkel Essenbæk, Grundfos Holding A/S

Hej, jeg hedder Mads Bab

Jeg har arbejdet med organisationsudvikling i 20 år og brænder for, at vi indretter vores organisationer så læring får de bedste vilkår. Kun på den måde bliver vi i stand til at skabe bæredygtige arbejdspladser. Det kræver psykologisk tryghed, men også konkrete tiltag, der fremmer læring.

Som jeg ser det, er resiliente organisationer agile organisationer – og agile organisationer er lærende organisationer.

Derfor er jeg dybt fokuseret på, at skabe adfærdsdesign i praksis. Skabe reel involvering, fokusere på de rigtige problemer og ikke pseudoarbejde. Sikre fremdrift, beslutningstagen og handlekraft samt fremme nysgerrighed og sætte organisatoriske eksperimenter i system.

Stå stærkt med vores metoder

Vi sparrer med ledere på alle niveauer og deler løbende ud af vores viden og erfaring. Det kan være lærerige og inspirerende podcasts, eller direkte værktøjer som trin-for-trin processen Lightning Decision Jam.

Mindre styring og mere ledelse

Hør bl.a. Hjalte Aaberg, som var administrerende direktør i region Hovedstaden, og Mads tale om selvorganisering og TEAL.

Lightning Decision Jam

Trin-for-trin proces, der hjælper teams til at identificere, prioritere og blive enige om næste bedste skridt i relation til et særligt fokusområde.

Håndter foranderlighed

De mest agile og resiliente organisationer er karakteriseret ved kvalitetsfyldte relationer og en høj grad psykologisk tryghed.