Adfærdsdesign i organisationer

Adfærdsdesign i organisationer

GRATIS eGuide om adfærdsdesign i organisationer og hvordan det kan medvirke til at styrke tilliden i teams.

Mads Bab har skrevet denne eGuide på engelsk på baggrund af sine erfaringer hos bl.a. Arla.

Guiden skitserer, hvordan organisatorisk adfærdsdesign kan bruges som en del af forandringsledelse eller andre transformationsprocesser, og mere specifikt, hvordan det blev brugt til at udvikle tillid til spredte agile teams.

Guiden udforsker de praktiske elementer i en løsning designet sammen med Arla IT Solutions. En løsning, der blev leveret 100% gennem Microsoft Teams.

Selvom guiden ofte henviser til vores erfaringer fra Arla IT, en organisation, der driver en Scaled Agile Framework, er metoderne, løsningerne og praktiske anvendelser anvendelige i de fleste typer organisationer.

Når du læser guiden, kan du forvente at blive introduceret til disse syv ting:

1. Udfordringer med forandringsledelse og sikring af tillid og hvorfor organisatorisk adfærdsdesign, måske kan få jer videre.
2. En femtrins proces, der bygger bro mellem “gammel” adfærd og ny strategisk relevant adfærd.
3. En tretrins proces til at kortlægge og definere strategisk adfærd.
4. Identifikation af de barrierer og katalysatorer, der spiller sammen med tillid og tre måder, du kan foretage en barriere analyse på.
5. Et canvas til brug i organisatorisk adfærdsdesign (download det længere nede på denne side)
6. Fire konkrete løsninger, der, leveret via MS Teams, forbedrer tillid. Herunder, hvordan vi videreudviklede Googles Whisper metode, så den nudger tillidsskabende adfærd i teams.
7. Hvordan man måler adfærdsforandringer ved hjælp af Key Behaviour Indicators.

Tag medicinen og få 5 nudges om eGuiden

Hvis du er lidt ligesom de fleste, så downloader du sikkert flere e-bøger, end du får læst.

Intentionerne er gode, men adfærden i dagligdagen, følger ikke altid med.

Det handler mindre om motivation og mere om ren forglemmelse. Så vi håber, at du vil være med til et eksperiment.

Ved at skrive din emailadresse modtager du over de næste fem uger én e-mail hver uge. Hver e-mail indeholder en lille påmindelse og supplerende materiale til guidens indhold.

Ønsker du ikke at modtage disse nudges, kan du framelde dig dem til enhver tid og du er kun tilmeldt disse 5 e-mails.

Download eGuiden gratis (du skal ikke engang betale med din email)

Deltag i debatten og erfaringsudvekslingen

Fabebook gruppen “Praktisk adfærdsdesign i organisationer” er en gruppe, hvor vi sætter et konkret fokus på anvendelsen af adfærdsdesign og adfærdsvidenskab i organisationer.

I gruppen drøfter vi dilemmaer, teori og praktiske løsninger. Vi tester idéer og hjælper hinanden til indsigt og inspiration.

Adfærdsdesign er betegnelsen for en tværdisciplinær metode til at afdække og skabe adfærd. Derfor er en gruppe som denne for alle uanset faglig baggrund.

FOREDRAG

Adfærdsdesign i organisationer

Adfærdsdesign i organisationer.

Et foredrag om brugen af adfærdsdesign i forbindelse med organisationsprocesser. Vi ved, at viden og motivation ikke er nok til at skabe nye handlinger. Vi skal nudges og mindes om, hvad der er godt at gøre på rette tid og sted. Ændret adfærd i en organisation er ingen undtagelse.

Behavior Mapping Canvas

For at få et overblik over vigtige indsigter og beslutninger relateret til adfærden samt for at holde ledelsen og kolleger informeret om disse beslutninger på en overskuelig måde anvender vi vores Behavior Mapping Canvas. Der anvendes ét canvas til hvert mål og potentielt til hver målgruppe.


Behavior Mapping Canvas by Gnist

Download Bahavior Mapping Canvas ved at klikke på billedet herover.

Podcast om organisatorisk læring og flow

Hør om hvorfor så mange forandringsprocesser slår fejl, og hvorfor adfærdsdesign er et af de mest oplagte steder at lede efter værktøjer som leder.

Hør podcasten på ca. 30 minutter her.

Gnist leverer ikke hyldevarer, men tager handsken op konceptudvikler med udgangspunkt i Kvadrat og vores strategi. At facilitere forløb med referencepunkt til vores hverdag og ikke ud fra en standardskabelon, er det vi får med Mads Bab og Gnist.

Mads Nygård , Kvadrat

What a week! I completed the LEGO Serious Play session in Copenhagen and can now function as certified facilitator. If you by any chance feel the need for boosting your way of working with your leadership, your team or your self – then I can strongly recommend GNIST.

Ulrik Juul, Hummel

Mads er meget teoretisk velfunderet, en fantastisk kommunikator og en rigtig god underviser. Specielt er Mads god til at definere og udvikle workshops i forhold til det forretningsmæssige afsæt.

Kia Karrebæk, PFA Pension

Samarbejdet har været særdeles konstruktivt og givende. Arbejdet med Lego Serious Play har vist sig at være helt unikt. På baggrund af flere workshops sammen med Mads Bab, er Søndervang lykkedes med en stor omstrukturering.

Lene Wichmann, Plejehjemmet Søndervang

Jeg havde tænkt på, hvorledes jeg kunne får endnu mere engagement i min afdeling. Alle mine ansatte arbejder godt og solidt, men at der kunne godt komme mere gnist og engagement ind i dagligdagen. I den forbindelse satte Mads og jeg os sammen og strikkede et forløb sammen omkring engagement og Team flow.

Mikkel Essenbæk, Grundfos Holding A/S

Hej, jeg er Mads Bab

Jeg har arbejdet med organisationsudvikling i 20 år og brænder for, at vi indretter vores organisationer så læring får de bedste vilkår. Kun på den måde bliver vi i stand til at skabe bæredygtige arbejdspladser. Det kræver psykologisk tryghed, men også konkrete tiltag, der fremmer læring.

Som jeg ser det, er resiliente organisationer agile organisationer – og agile organisationer er lærende organisationer.

Derfor er jeg dybt fokuseret på, at skabe adfærdsdesign i praksis. Skabe reel involvering, fokusere på de rigtige problemer og ikke pseudoarbejde. Sikre fremdrift, beslutningstagen og handlekraft samt fremme nysgerrighed og sætte organisatoriske eksperimenter i system.

2021-03-08T16:52:39+00:00