Styrke til hverdagens små og store problemer

En arbejdsdag består af store og små arbejdsopgaver. Nogle opgaver er rutineopgaver, som du løser mere eller mindre automatisk, andre er krævende og til tider meget udfordrende. I løbet af sådan en arbejdsdag, bevæger du dig ind og ud af flow.

Når du er i flow, er du i en positiv koncentreret tilstand, hvor al din opmærksomhed er samlet om én bestemt aktivitet. Det er i flowtilstanden, at du yder det maksimale af din formåen. Du er en tand skarpere, gennemskuer problemerne lidt lettere, favner større kompleksitet og rækker lidt oftere ud efter hjælp fra dine fra kolleger.

Lige der, befinder du dig i en perfekt balance mellem udfordringer og tilgængelige ressourcer.

En metode til at forstærke menneskelige ressourcer

En gruppe forskere besluttede i 1999 at kortlægge de faktorer, der kendetegner mennesker, når vi føler os stærkest. De søsatte et af de største enkeltstående psykologiske forskningsprojekter nogensinde og identificerede 24 grundlæggende faktorer, som kaldes karakterstyrker.

Når vi er i flow, har vi flest mulige af vores tilgængelige ressourcer aktiveret på en måde, der matcher den pågældende udfordring. Vores karakterstyrker udgør en del af disse ressourcer. I nogle situationer trækker vi på ét sæt af karakterstyrker, i andre på et andet sæt. Over tid kan vi dog se en rød tråd i hvilke karakterstyrker, der især hjælper os i flow.

Karakterstyrkerne er en slags genvej til flow. De kan hjælpe dig, som leder, til at forstå, hvordan du kan tilgå en opgave eller håndtere en udfordring, så du lettere bringes i flow. Du kan bruge dem som guide til at hjælpe dine medarbejdere i flow eller som retningsgiver for teamets evne til at spille hinanden gode.

Der er mange måder at arbejde med karakterstyrker på:

Gratis styrkeprofil

Et godt sted at starte er at tage den gratis styrketest, som du finder vejledning til her. I dag har flere end to millioner mennesker verden over anvendt denne styrkeprofil. Du kan også tilkøbe den udvidede rapport og via den få uddybende beskrivelse af dine karakterstyrker og ideer til, hvordan du kan omsætte dem ift. de opgaver, som du møder i din hverdag.

Gratis styrkekort

På gnist.com kan du downloade gratis styrkekort samt en uddybende beskrivelse af hver styrke. Her kan du læse meget mere om hver styrke og få inspiration til, hvordan de kan sættes i spil i enkelte situationer og mere bredt i dit arbejdsliv generelt.

Karakterstyrker og aktuelle udfordringer

Er du leder, så download vores gratis styrkekort og gæt på, hvilke karakterstyrker en given medarbejder især besidder.

  • Hvordan er de karakterstyrker i spil i en aktuel opgave, som vedkommende slider med?
  • Kan du gøre noget for at ændre på de rammer, som opgaven løses under?
  • Kan du hjælpe vedkommende til at trække på andre karakterstyrker?
  • Eller måske opgaven kunne løses smartere, hvis opgaven matcher en andens karakterstyrker lidt bedre?

1-1 samtaler

Drag karakterstyrkerne ind i dine 1-1 samtaler eller MUS. Brug dem som overskrifter til at dykke ned i løsningsmuligheder, der hjælper medarbejderne i flow. For netop det at tale om vedkommendes styrker hænger ifølge forskning sammen med, at vedkommende får flere ideer og handler med større engagement.

Teamudvikling

Karakterstyrkerne kan sættes i spil i teamet vha. styrkeprofilen eller vores styrkekort. Jo bedre teamet lærer karakterstyrkerne at kende desto lettere, kan de italesætte hinandens potentialer, så de på et kvalificeret grundlag kan stille det gode spørgsmål: Hvad er barriererne for, at vi hver især får rum til at gøre lige præcis det, vi er stærkest til?

Ikke hele tiden, for sådan er verden desværre ikke indrettet, men så ofte som overhovedet muligt.

Når opgaver ikke længere føles relevante

Vi lever i en verden med konstante forandringer og stor kompleksitet, medarbejdere der er stressede og ikke længere finder deres opgaver relevante. De har svært ved at omsætte tanker til handling, ændre adfærd og klare de mange udfordringer.

Løsningen bliver ofte, at vi sammen definerer de store mål og den overordnede mening med vores arbejde, men alt for ofte bliver det for abstrakt og umuligt at bruge i den pressede hverdag.

Vi har behov for at blive konkrete og meget specifikke. Karakterstyrkerne kan hjælpe jer til at skære hurtigere ind til benet af hvad, der driver den enkelte, og hvor den enkelte lettest løser en given udfordring og generelt mestrer sine opgaver bedre.

Som Vibeke Skytte, der er direktør i Ledernes Hovedorganisation siger:

”Det at fokusere på det, der gør medarbejderne stærke, gør en verden til forskel. Med et fokus på menneskers styrke, stiger selvværdet. Lysten og gejsten til at ville forøges og energien forbedres – alt sammen noget, der resulterer i bedre performance.”

Er karakterstyrkearbejdet ikke bare det samme som DISC, Insights, JTI og lignende?

Når man arbejder med karakterstyrker putter du ikke nogen i en kasse, der er ingen modsætninger, som når blå stilles over for gul, eller D over for S eller hvordan dit favoritværktøj nu præsenterer personlige præferencer.

Karakterstyrker anerkender i højere grad den kontekst, som vi befinder os i, og selvom vi over tid ofte trækker på de samme sæt af karakterstyrker, er arbejdet med karakterstyrker mere pragmatisk og meget mere situationsbestemt.

For i sidste ende handler det ikke om, at vi er det ene eller det andet, men om hvordan vi møder de udfordringer, som vi oplever i vores arbejdsliv. Vel at mærke så de løses lettere, med større oplevelse af meningsfyldthed og gerne med mere flow til følge.

ØG ORGANISATIONENS HANDLEKRAFT MED STYRKEBASERET LEDELSE

Styrkebaseret ledelse handler om at styrke mennesker. Men hvordan gør man lige det?

Find inspiration her

KURSUS

Certificering i brug af styrkeprofil og styrkekort

For dig, der ønsker at arbejde mere styrkebaseret i form af en stærkere anvendelse af karakterstyrkeprofilen og styrkekort i teams, projektgrupper og 1-1 samtaler.

Få gratis metoder, podcasts og artikler

2019-05-28T07:41:53+00:00