Få det optimale ud af Ledelseskommissionen anbefaling af et personligt ledelsesgrundlag

Vi er enige med Ledelseskommissionen, som skriver: Formålet med ledelsesgrundlaget er at oplyse, skabe transparens og fremme dialogen om ledelse. Dette både for at accelerere samarbejdet og for at skabe et dialogforum, hvor man faktisk kan tale sammen om den konkrete ledelsesrelation. Herved undgår vi ledelse som et ‘usagt’ fænomen, hvor tolkninger, gisninger, fornemmelser og vurderinger spiller en større rolle end de faktiske motiver og mål. Hvis vi har bedre overblik over hinandens mål og motiver, undgår vi spild og splid.

Som vi ser det, stiller det dog krav til ikke bare måden, som vi formulerer vores ledelsesgrundlag på, men ligeså meget til hvor konkret det bliver, og hvordan det bliver formidlet til medarbejderne.

Vi skal undgå, at det bliver store ord og gode intentioner, som ingen kan være uenige i, men heller ingen kan se omsat til hverdagen. Hvis det ikke er meget tydeligt, hvordan du som leder vil efterleve dit grundlag, så vil det måske ikke skabe splid, men frustration vil være svært at undgå hos dine medarbejdere.

Omvendt skal det ikke blive et ufravigeligt styringsredskab, som psykolog Joachim Meier udtrykte bekymring for i Børsen 17. januar, så du som leder altid gør det, der står i dit grundlag, om end situationen kalder på noget andet, som er bedre lige der.

Ledelse handler om at gøre noget – på baggrund af noget

Ledelseskommissionen skriver ligeledes: Det er i den sidste ende adfærd, som er det vigtigste. Derfor bør ledelsesgrundlaget især fokusere på adfærd og kun i mindre grad på holdninger og tanker. At adfærden så udspringer af ledelsesværdier, er en helt anden sag.

Vi er igen helt enige, vi skal fra tanker til handling. Men vi må starte med tankerne, refleksionen.

Følgende forløb er Ledelseskommissionens anbefaling ifb. med udviklingen:
Individuelt: Alle forbereder sig individuelt
Workshop: Man samles i fortrolige 3-5-mandsgrupper og gennemgår øvelserne sammen.
Individuelt: Alle arbejder individuelt på formuleringerne af eget grundlag
Workshop: Man mødes igen og præsenterer sit grundlag for hinanden, får feedback og bliver inspireret
Individuelt: Alle arbejder videre med sit grundlag.
Workshop: Man mødes sidste gang og træner i at kommunikere sit ledelsesgrundlag

Tanker, værdier og refleksioner

Arbejdet med at udfærdige sit ledelsesgrundlag giver god anledning til at reflektere over ledelse og ikke mindst at beslutte sig for, hvad god ledelse egentlig er.

Det var også omdrejningspunktet for den workshop, som holdte på Klarskovgaard for en gruppe ledere fra Sorø kommune. Her diskuterede vi bæredygtig ledelse, og hvordan man som leder skaber bedre balance mellem udfordringer og ressourcer. Vi talte om at navigere i paradokser med afsæt i Lotte Lüschers fremragende udlægning af Competing Values Framework i form af hendes bog Ledelse af paradokser.

Vi kunne også have taget afsæt i andre emner som:
Positiv psykologi
Adfærdsdesign
Styrkebaseret ledelse
Den tjenende leder
Osv.

Fra refleksion til handling

Ovenstående refleksionsperiode er utrolig vigtigt, dog kan et ledelsesgrundlag meget let blive abstrakt.

Vi arbejder derfor med at gøre det abstrakte håndgribelig. Vi bruger bl.a. værtøjer som LEGO® Serious Play® eller vores dialogkort HEX. Anvendelsen af fysiske værktøjer er ikke et mål i sig selv eller en sjov gimmick, men et ambitiøst ønske om at få så mange mangfoldige perspektiver på bordet som overhovedet muligt. Det handler om, at vi skal kunne forklare vores ledelsesgrundlag konkret, hvad betyder det helt konkret og hvordan vil vi omsætte det til handling. Her arbejder vi også ofte med adfærdsdesign som driveren for forandringerne.

Om det skrives ind i ledelsesgrundlaget eller man tager det med i sin præsentation er forskelligt, men uanset løsning, så er det koblingen mellem refleksionen om god ledelse og designet af, hvordan det helt konkret efterleves, som afgør værdien af ledelsesgrundlaget.

Øg organisationens handlekraft med styrkebaseret ledelse

Det kan siges ret enkelt. Styrkebaseret ledelse handler om at styrke mennesker.

Find inspiration her

WORKSHOP

Dit personlige ledelsesgrundlag: Mindre luft – mere handling

På denne workshop arbejder vi med Ledelseskommissionens anbefaling om et personligt ledelsesgrundlag.

2019-04-03T14:26:17+00:00