Øg organisationens handlekraft med styrkebaseret ledelse

Det kan siges ret enkelt. Styrkebaseret ledelse handler om at styrke mennesker. At gøre mennesker klogere på forudsætningen for at lykkes, mere handlekraftige ift. at føre den viden ud i livet og mere robuste, når udfordringerne trænger sig på.

Styrkebaseret ledelse fordi

at have det godt og gøre det godt i en verden med stigende kompleksitet og uforudsigelighed stiller krav til ledelse og ledelsens blik for det psykiske arbejdsmiljø, og de forhold der styrker den enkelte medarbejder og arbejdsfællesskabet.

Netop klogskab, handlekraft og robusthed bør være afgørende pejlemærker for ledelse i dag.
Lær meget mere her.

Forfatter Daniel Pink fortæller om, hvordan motivation og mening hænger sammen.

(18 minutter på engelsk).

Hvordan gør jeg mig selv og mit team klogere på forudsætningen for at lykkes?

Ser man på forretningsmæssige succeshistorier fra organisationer verden over, kan det ligne held: De er på det rette sted på det rette tidspunkt. Sandheden er, at disse high performers har et særligt blik for de muligheder, der byder sig længere ude i fremtiden. De ser potentialet og vurderer, at mulighederne i potentialet er så interessante, at de ikke nøjes med at forfølge gabene mellem mål og resultater her og nu. Læs meget mere om det her.

“Ledelse er at skabe forudsætningerne for samtaler, der ellers ikke ville have fundet sted.”

PATRICIA SHAW
88%
75%

Styrket handlekraft og performance for alle ledere i PFA Pension

88% fik i høj grad god refleksion og læring, og 75% tror på, at styrkebaseret ledelse kan hjælpe dem til at realisere et større forretningsmæssig potentiale

Hvad er det top performende organisationer gør for at sikre bæredygtige resultater? Hvad vil det sige at springe fra én S-kurve til den næste? Hør om dette og hvorfor dialog er så vigtig for den styrkebaseret leder. 4,5 minutters video med Mads Bab.

Hvordan sikrer jeg mere styrke ved at gøre mig selv og mit team mere handlekraftige ifb. med at føre ny viden ud i livet?

Læring som middel til at sikre realiseringen af potentialer handler om at tilegne sig og anvende kompetencer, der er nødvendige for at sikre fremtidens mål. Styrkebaseret ledelse sikres bl.a. igennem organisatorisk læring. Det handler om at etablere en kultur, hvor der stilles spørgsmålstegn ved grundlæggende antagelser, og hvor blikket er rettet mod forståelse af de forhold, der sikrer en holdbar udvikling af resultater.

I vores arbejde med ledere udfordrer vi tit den gængse måde, hvorpå de laver målstyring. Vi anbefaler i den sammenhæng, at de eksperimenterer med læringsmål som supplement til de traditionelle præstationsmål. Læringsmål giver nemlig teamet eller medarbejderen svar på, hvad man skal vide eller kunne for at lykkes med sine mål.

Læs meget mere her.

NYHEDSBREV

Udvalgte bøger og foredrag

I gang med styrkebaseret ledelse

kr. 175

FOREDRAG

Styrkebaseret ledelse – bøvl eller business?

KURSUS

Bliv certificeret i brugen af styrkeprofil og styrkekort

Hvordan gør jeg mig selv og mit team mere robuste når vi mødes af udfordringer?

Forståelsen for, hvad der er meningsfyldt for den enkelte og dermed forudsætningen for at sikre robusthed er et afgørende fokus for den styrkebaserede leder.

Lære mere her.

Gå til vores subsite

styrkebaseretledelse.dk

og

“Mads Babs håndbog om Styrkebaseret ledelse er en kortfattet, solid og klar bog om ledelse og styrkebaseret ledelse. Jeg anbefaler hermed bogen.”

STEEN HILDEBRANDT

Hjerneforskning viser effekten af at tale om styrker kontra at tale om fejl og mangler.

(Godt 2 minutter på engelsk)

2019-02-11T10:47:21+00:00