Luk luften ud af ledelsesgrundlaget

Forvaltningscheferne skal lede OG udvikle driften. Sådan lyder en af Ledelseskommissionen anbefalinger som følges op med en anden anbefaling nemlig, at Ledere skal udvikle sig. I forlængelse af det, er kommissionens mest konkrete anbefaling, at alle ledere bør udkomme med deres eget personlige ledelsesgrundlag. Noget vi i øvrigt hjælper flere virksomheder med.

Det er gode anbefalinger. Vigtige endda.

Problemet er bare, at det personlige ledelsesgrundlag og dialogen om de andre anbefalinger ofte ender som varm luft.

Handling fremfor tænkning

I den perfekte verden læser og lytter vi til det, der står i Ledelseskommissionens anbefalinger. Vi husker alle detaljer om, hvad det vil sige at være en god leder. Vi leder proaktivt efter yderligere information, der underbygger vores tanker om ledelse, og taler nysgerrigt med vores kolleger om de aktuelle emner, der kan gøre os til bedre ledere.

Der er dog et problem med denne perfekte verden. Nemlig at den er fantasi. I den virkelige verden gælder nemlig nogle helt andre regler.

En central regel i den virkelige verden er:

at det er lettere at handle sig til en ny måde at tænke på end at tænke sig til en ny måde at handle på

Reglen, som er citeret efter amerikaneren Millard Fuller, er ikke grebet ud af den blå luft, men hviler på mere end 60 års forskning i adfærdsøkonomi og psykologi. Her udfordrer forskningen den gængse ide om at:

Viden + Motivation = Handling

Lad os kigge på denne formel:

Viden – den underliggende idé er, at nu, når I har den rette viden om ledelse, så ændrer I adfærd.

Motivation – den underliggende idé er at, hvis I er overbevist om værdien og relevansen af f.eks. kommissionens anbefalingerne, så ændrer I adfærd.

Det er den ligning, vi oftest overfører til forandringsprocesser – både de personlige og de organisatoriske. Vi tænker, at når vi ved det + at vi vil det – ja så gør vi det.

Selvom hverdagen gang på gang gradbøjer denne sandhed for os, så fortsætter vi med mere af det samme.

Vi fortsætter, fordi den underliggende tanke om, at det handler om at ændre vores og folks holdning gennem mere information og flere argumenter, er så dybt forankret i os. Men mere information og flere luftigt formulerede intentioner er ikke vejen frem.

Fra varm luft til noget klart og konkret ved hjælp af adfærdsdesign

Adfærdsdesign er meget kort fortalt kunsten at kunne ændre menneskers adfærd baseret på holdbare indsigter om menneskers måde at træffe beslutninger på. Disciplinen er blevet anerkendt som en anderledes måde at skabe adfærdsændringer på, og er central i vores løsningsorienterede måde at arbejde på.

Adfærdsdesign handler dybest set om at forstå, hvordan vi mennesker træffer valg – for adfærd handler om valg. Succesraten i forhold til jeres udbytte af Ledelseskommissionens anbefalinger og udvikling som ledere, bliver derfor afhængig af de valg, som I træffer i dagligdagen.

Viden + motivation får jer ikke i mål, for ligningen er ikke bygget til mennesker i den virkelige verden. Faktisk viser studier, at man kan skabe store adfærdsændringer uden viden og motivation. For vi træffer et utal af beslutninger helt ubevidst og uden en refleksion over, hvad vi vil eller hvilken værdi, vi ser i en given handling. Også i forhold til ledelse.

Vil du blive en bedre leder, bør du hæfte dig ved princippet ”keep it small – keep it simple”.

Du bør bevæge dig væk fra komplekse og abstrakte varm-lufts definitioner, som at ”Jeg skal tale mere med mine medarbejdere” til klare og konkrete adfærdsbeskrivelser, der hjælper dig til at føre dit personlige ledelsesgrundlag ud i livet.

Tre ting du og dine kolleger skal være gode til:

Vil I mestre adfærdsdesign som led i jeres brug af Ledelseskommissionens anbefalinger og især i arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag, forudsætter det, at I er dygtige til især tre ting:

  1. Nedbryde jeres intentioner til konkret adfærd og forstå de valg, det medfører i dagligdagen.
  2. Se, forstå og imødekomme de barrierer, der spænder ben for valgene og de katalysatorer, der fremmer dem.
  3. Iværksætte og lære af tiltag, der sikrer de rette valg.

Vi hjælper gerne med denne del – læs mere om det her.

LÆNGSEL OG LØSNING – LÆRING DER VIRKER

Det er vigtigt at tale om perspektiver, visioner og mål (længsel), men det er centralt at finde løsninger, der bringer organisationen videre.

Find inspiration her

WORKSHOP

Dit personlige ledelsesgrundlag: Mindre luft – mere handling

På denne workshop arbejder vi med Ledelseskommissionens anbefaling om et personligt ledelsesgrundlag.

Få gratis metoder, podcasts og artikler

Gnist podcast

Mindre styring og mere ledelse i Region Hovedstaden med Hjalte Aaberg

2019-04-03T14:37:27+00:00