Håndgribelig forandring

Håndgribelig forandring2018-05-31T09:07:58+00:00

En god udvikling- og forandringsproces er som det perfekt anlagte røveri. Teamet optimerer anvendelsen af tid, færdigheder og energi i bestræbelserne på at overvinde udfordringer eller realisere særlige potentialer i fællesskab. Desværre ender mange forandringsprocesser som et klassisk Olsen-Banden kup. Det ender galt.

Når vi anvender materialer som LEGO® Serious Play®, HEX, dialogkort og andre fysiske produkter, er det især, fordi vi har fokus på to kritiske problemstillinger, der afholder grupper fra at realisere nye og bedre potentialer.

Idéfleksibilitet

Vi mennesker kan have en tendens til, krampagtigt, at holde fast i vores ideer og overbevisninger. I mange situationer er det fornuftigt. I andre situationer er det mere hensigtsmæssigt at lade ens personlige rutiner gennemgå et kritisk servicetjek og måske tune ind på, hvad der tjener helheden frem for en selv.

Men det kræver, at vi er nysgerrige og lytter indgående til den sparring og de input, som vi får fra andre. Vi trækker på neuroscience, dvs. viden om hjernen, i vores bestræbelser på at optimere små hverdagsinteraktioner i top- og mellemledergrupper samt i teams i almindelighed. Forbedring af de såkaldte mikro-relationelle mekanismer har nemlig vist sig at have større betydning for gruppers strategiske handlekraft.

Ved hjælp af fysiske produkter som LEGO® Serious Play®, HEX, dialogkort og særlige måder at anvende post-its, visuelle skitser og afstemningssystemer i vores læringssprints, hjælper vi individer i grupper til at være mere opmærksomme på hinanden og de ideer, der præsenteres i gruppen.

20% taler 80% af tiden

Måske du er en af dem, der taler meget til møder? Måske du reflekterer lidt mere og lidt længere? Uanset hvilken gruppe du tilhører, kender du sikkert billedet af at 20% taler 80% af tiden.

Problemet er ikke det, de 20% siger, men de indsigter, tanker og ideer, der går tabt ved, at de resterende 80% ikke deltager tilstrækkeligt.

Kollektiv intelligens er en gruppes samlede evne til at træffe gode beslutninger, og denne kollektive IQ hænger uløseligt sammen med gruppens evne til at inddrage så mange ideer og perspektiver som muligt.

Anvendelsen af fysiske værktøjer er ikke et mål i sig selv eller en sjov gimmick, men et ambitiøst ønske om at få så mange mangfoldige perspektiver på bordet som overhovedet muligt.

Salgsudvikling optimeres gennem brug af design sprint og særlige måder at anvende post-it-notes og afstemningsmetoder, der giver fokus og speeder udvikling af løsninger op.

Vi bruger LEGO Serious Play til mange ting. Her til at snakke om kundekultur for en gruppe på 35 personer.

HEX hjælper grupper til fælles fokus, kollektiv intelligens og handlekraft.