20% taler 80% af tiden – kender du det?

Du sætter et svært, måske lidt abstrakt, emne på dagsorden. Dit team kæmper lidt med at få hoved og hale på emnet og det ender med at 20% taler 80% af tiden og største parten af det, der tales om, er det samme som sidste gang I mødtes.

Om du er leder, facilitator, HR konsulent eller noget helt fjerde, så er det afgørende at sikre samtaler af høj kvalitet. For samtaler af høj kvalitet skaber meget ofte resultater af tilsvarende høj kvalitet. Læs med her og bliv inspireret til, hvordan du kan gøre det.

Gør det abstrakte håndgribeligt

Vi tror på, at man skal arbejde mere visuelt og håndgribeligt med de abstrakte temaer. Forskning viser, at billeder lagrer sig øjeblikkeligt i vores langtidshukommelse, og at vores hjerner er mere aktive, når vi bruger vores hænder.

På engelsk kalder man det thinkering – Kort fortalt betyder det, at vi udvikler og forstår tanker parallelt med at der fifles med hænderne. I en af vores udviklingsprojekter om bedre udviklingssamtaler udtrykte vores designpartner, Birgitte Malling Eriksen, det rigtig fint:

“når vi griber en fysisk genstand, så hjælper denne genstand os med at begribe det, som er abstrakt.”

Vi har samlet forskning og vores egne erfaringer i en metode, Hands on Thinking™.

Hands on Thinking™

Hands On Thinking™ er en 5 trins metode, der udnytter styrken ved at tænke med hænderne. Metoden giver en ramme og et sprog, der hjælper deltagerne med at vise, hvad de ved, håber og ønsker at handle på. Den hjælper til at skabe mere meningsfyldthed og større gensidig forståelse. Endnu vigtigere, så sikrer metoden en struktur, som forbedrer læring og kreativitet. De fem trin er:

  • Formålet med sessionen
  • Rammesætning
  • Deling af fortællinger og metaforer
  • Fælles udforskning og refleksion
  • Kombineringer for at identificere mønstre og historier

Metoden anvendes i dag med en række af forskellige værktøjer. Eksempler på disse er f.eks. LEGO® SERIOUS PLAY® og vores HEX™.

Hvad er din historie?

Når vi vil forstå de ting, der er vigtige for os, må vi forstå de historier, som vi fortæller os selv og andre. Den måde, vi vælger at fortælle vores historier på, spiller en vigtig rolle for den måde, vi ser os selv på, og hvordan vi oplever vores relationer til andre. Problemer vokser sig måske større, eller vi finder måske flere måder at løse problemerne på. Det afhænger af den måde, vi strukturerer vores tanker på og den måde, vi bruger sprog til at kommunikere vores oplevelser på. Den praktiske anvendelse af fortællinger sætter os i stand til at identificere nogle af de uhensigtsmæssige fortællinger og tilpasse dem ved at undersøge alternative forståelser.

HEX™ er således et værktøj udviklet med henblik på at få de vigtigste ”historier” frem i lyset. Disse historier ændrer præmissen som artiklen blev indledt med – nemlig at vi ofte taler om det samme igen og igen. HEX™ hjælper til en dybere forståelse af abstrakte emner og udfordrer os, samtidig med at vi hjælpes til at identificere nye muligheder imens vores kreativitet og problemløsning styrkes.

Skab meningen sammen

At 20% taler 80% af tiden er en af de mest grundlæggende problemstillinger i ineffektive møder. Ekstroverte tænker, mens de taler og introverte reflekterer lidt længere over deres svar. Når man kombinerer Hands On Thinking™ med eksempelvis HEX™ arbejder man altid ud fra princippet: ”Alle vælger – alle deler”.

Det siger næsten sig selv, men rent praktisk betyder det, at samtalen startes, der hvor alle har noget på hjertet, hvor de ved, hvad de vil dele. På den måde neutraliseres den uheldige 80/20 dynamik. Det er i virkeligheden øjeblikket i en workshop, hvor gruppen starter med at se hinandens synspunkter og få en indsigt i andres tanker og historier, og hvor minoriteten derfor IKKE definerer majoriteten.

ÅBENT KURSUS

Building Positive Psychology

4 dages Certified Facilitator Training in the use of LEGO® SERIOUS PLAY® for Positive Psychology

Få gratis metoder, podcasts og artikler

2019-02-11T10:32:27+00:00