HEX™

HEX™

485,-

HEX™ er et bredt anvendeligt værktøj, der består af 200 kort, som kombinerer billeder, ord og symboler for at sikre kreativt samarbejde og fælles handlekraft.

HEX™ bruges af mødelederen til at facilitere indsigt og overblik. De visuelle og fysiske kort hjælper den enkelte til at finde svar på fælles problemstillinger og grupper til at finde mening. Kortene hindrer at 20% taler 80% af tiden. Deres sekskantede form skaber overblik over sammenhænge og øger fælles forståelse.

HEX™ er et værktøj, der gør deltagerne i stand til at opnå et højere niveau af forståelse for de emne, de udforsker. Værktøjet hjælper med at identificere nye muligheder og forbedrer deltagernes kollektive kreativitet og problemløsning.

Yderligere information

Baggrund:
Sammenlignet med andre faciliteringskort beror HEX™ ikke kun på billeder, men katalyserer indsigt ved at hjælpe deltagerne med at skabe forbindelse mellem billeder, ord, symboler og koncepter.

HEX™ kan blive brugt som det centrale værktøj i en workshop eller være en del af en større og mere kompleks proces. Uanset sessionens længde, formål og kompleksitet så tager en succesfuld HEX™ workshop altid udgangspunkt i Hands on Thinking™ metoden. Denne 5 trins metode er kernen i håndgribelig og visuel facilitering. Hands on Thinking™ metoden giver en ramme og et sprog, som hjælper deltagerne til at vise, hvad de ved, håber og søger at gøre. Endnu mere vigtigt så sikrer metoden en struktur, som gør læring og kreativitet mulig i gruppesamarbejde.

Hands on Thinking™ metoden består af følgende fem komponenter:

  • Formålet med sessionen
  • Rammesætning af kortvalget
  • Deling af narrativer og metaforer
  • Fælles udforskning og refleksion
  • Kombinering af kort for at identificere mønstre og historier

Metoden beskrives yderligere i den medfølgende guide.

Eksempler på brug:

HEX bruges til at visualisere den perfekte arbejdsdag for et selvstyrende team i en driftstung organisation.Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er samlet for at blive klogere på, hvad der skal til for at have det godt og gøre det godt i Varde Kommune.HEX bruges til at definere, hvad god karrierevejledning er hos VUC Roskilde.

 

Facts:
HEX™ består af 200 kort fordelt med:

Sammen med kortene følger en 60 siders guide med:

  • Baggrund om metaforer og historier
  • The Hands on Thinking™ (HOT) method
  • Vejledning inkl. tjekliste og forberedelsesguide
  • 8 trin for trin vejledninger til at komme i gang

Bruges globalt og findes på dansk, fransk og engelsk.

GemGem