SNAKS

Snaks er vores første produkt, der sælges “direkte fra hylden” Det indeholder specialdesignede gør-det-selv redskaber, der hjælper ledere og medarbejdere til at have effektive samtaler om emner, der knytter sig det at have det godt og gøre det godt.

SNAKS lægger op til samtaler på et sted mellem 60-90 minutter. De anvendes i dag på personalemøder, møder i MED og sikkerhedsudvalg. De bruges på ledermøder og til arrangementer, hvor grupper af kolleger er samlet for at tale om trivsel, arbejdsmiljø og robuste fællesskaber.

SNAKS kan anvendes enkeltvis eller samlet som en udviklingsproces. Det er særdeles oplagt at anvende SNAKS som opfølgning på trivselsmålinger, APV eller et identificeret ønske eller problem.

Ideen med SNAKS var at gøre virksomheders forandringsprocesser mindre afhængige af eksterne konsulenter, men giver lederne og medarbejderne muligheden for at spille hovedrollen i deres egen udviklingsproces.

Med SNAKS får medarbejdere og ledere adgang til de specialdesignede materialesæt og værktøjer, der kun kræver meget lidt forberedelse, men sikrer, at afdelingerne holder fast i de valgte emner, og forstærker den viden og handlekraft, der allerede eksisterer i organisationen. Det sker, fordi alle SNAKS afsluttes med, at deltagerne identificerer konkrete realiserbare handlinger, der følger op på deres samtale. Vi kalder disse handlinger for næste bedste skridt.

Idag tilbyder vi mere end 10 SNAKS der omhandler emner som feedback, læring, kollektiv læring, samarbejde på tværs, kollegial sparring, koordinering af mål og arbejdspres og prioritering.

SNAKS anvendes i dag i flere danske kommuner. Bl.a. i Randers Kommune, hvor tre redskaber udgør en del en proces med henblik på at udvikle et redskab til teamudviklingssamtaler. Derudover anvendes det i Forsvarets Styrelse for Materiel og Indkøb (FMI). FMIs anvendelse sker som led i et større trivselsprojekt for mere end 1200 medarbejdere. SNAKS er således anvendt over 500 gange i FMI. Læs mere om casen hos FMI her

Fonden Velliv har givet en millionbevilling til Gnist og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af værktøjer, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i private virksomheder. Fokus er udelukkende på værktøjer, der kan anvendes af teams og grupper – uden brug af ekstern hjælp.

2018-10-13T09:55:53+00:00