Pust nyt liv i MUS samtalen med styrkebaseret ledelse

Pust nyt liv i MUS samtalen med styrkebaseret ledelse

Pust nyt liv i MUS samtalen med styrkebaseret ledelse2018-04-12T11:38:03+00:00

Project Description

En workshop, der ved hjælp af et styrkebaseret fokus, puster liv i medarbejdersamtaler og skaber øget energi og handlekraft hos såvel medarbejder som ledelse.

Den styrkebaserede udviklingssamtale er en fortrolig samtale mellem leder og medarbejder.Det er vigtigt, at samtalen har en overordnet struktur, samtidig med at den kan forløbe naturligt med udgangspunkt i det, der opleves relevant lige nu.

En styrkebaseret udviklingssamtale er en samtale, der går lidt længere end den daglige opfølgning leder og medarbejder imellem. Den sigter efter forhold, der styrker medarbejderen og medarbejderens muligheder for at gøre det godt og have det godt. Derfor sætter samtalen fokus på:

 • Ting, der fungerer godt i hverdagen
 • Udfordringer ift. udførelsen af opgave
 • Udviklingsmuligheder fremadrettet
 • Forhold som leder og medarbejder skal sikre for at udviklingen finder sted

I denne workshop sætter Mads Bab fokus på:

 • Hvad essensen af et styrkebaseret fokus vil sige i dagligdagen
 • Hvordan et styrkebaseret fokus går hånd i hånd med dårlig performance og problemer
 • Hvordan en styrkebaseret udviklingssamtale opbygges
 • Hvordan I forbedrer jeres spørgeteknik i en mere styrkebaseret retning

Når I går fra workshoppen, vil I:

 • Vide hvordan styrkebaseret ledelse smelter sammen med jeres eksisterende ledelsespraksis
 • Vil I have et konkret værktøj med supplerende materialer, som I kan arbejde ud fra
 • Have trænet og tilrettelagt processen, så I kan komme igang med det samme

I kan forvente en workshop, der:

 • Er praktisk og lynhurtigt fokuserer på værktøjsdelen af styrkebaseret ledelse
 • Perspektiverer styrkebaseret ledelse til jeres eksisterende prioriteringer
 • Giver jer en lettere og mere energifyldt måde at afholde udviklingssamtaler

Før: Interviews med henblik på afdækning af virksomheds specifikke problemstillinger

Før: Dybere forståelse for egne lederstyrker med styrkeprofil og personlig tilbagemelding

Under: Skræddersyede materialer og visuelle reminders

Under: Fra workshop til kursus – mere i dybden på metoder

Efter: Opfølgningsmøde med yderligere uddybning og træning af metoder

VÆRKTØJ

Styrkebaserede udviklingssamtaler

Download workshoppens værktøjer gratis og kom selv igang med det samme.