Kollektiv robusthed og holdbar high performance

Kollektiv robusthed og holdbar high performance

Kollektiv robusthed og holdbar high performance2018-08-30T18:07:51+00:00

Project Description

Et foredrag eller en workshop for top- og mellemledere, der oversætter nyeste forskning i kollektiv intelligens og strategisk handlekraft til konkrete muligheder for at sikre holdbar high performance, gejst og trivsel.

Det kan være små forskelle, der afgør om en gruppe mennesker træffer gode beslutninger. Små forskelle i måden de taler sammen, forholder sig til udfordringer og iværksætter løsninger.

Men de små forskelle kan have afgørende betydning for ledergruppens evne til at skabe kollektiv robusthed. Med andre ord; at vende kompleksitet fra at være en trussel til at være en konkurrence mæssig fordel.

I dette foredrag sætter Mads Bab fokus på:

  • Den organisatoriske bermudatrekant, hvor gode intentioner forsvinder, og hvad man som leder bør være opmærksom på for at undgå det
  • Små strategier med stor effekt på gruppers beslutningskraft
  • Værdien af agilitet som en hverdagsdisciplin

Når I går fra foredraget, vil I vide, hvordan:

  • I spotter og kortlægger omfanget af jeres egen organisatoriske bermudatrekant, og hvad I kan gøre for at minimere den
  • En håndfuld konkrete strategier til at fremme organisationen og gruppers strategiske og operationelle beslutningskraft
  • Agilitet kan omsættes i hverdagen

I kan forvente et foredrag, der:

  • Er interaktivt fra start til slut
  • Udfordrer og måske provokerer en smule
  • Giver konkrete handlemuligheder på såvel top- og mellemlederniveau

Før: Interviews med henblik på afdækning af virksomheds specifikke problemstillinger

Før: Selvtest vha. Gnist Team Analyse af bla. psykologisk tryghed

Under: Optimerede rammer og simulationer i Gnist Learning Lab

Under: Visuelle reminders

Efter: Morgenmøde for ledere med henblik på enkle opfølgningsmuligheder