Hjem 2018-11-24T08:24:31+00:00

Gnist er praktisk organisationsudvikling, der udvikler organisationer, så de gør det godt og har det godt.
Vi tror på så meget viden som nødvendigt og så megen handling som muligt.

Læs mere

Nyhedsbrev

Det handler om at gøre det godt OG have det godt

Skal man lykkes som virksomhed i dag, lykkes man bedst med en kultur, der tager udgangspunkt i mennesker.
En kultur der får det bedste frem i mennesker. Gør dem kreative og modige.
En kultur, hvor klogskab udspringer af kollektivets evne til at løse problemer.

Se mere i videoen.

Rådgivning og sparring

En stærk og resilient organisation evner at forudse, imødekomme og tilpasse sig forandringer på en måde, der sikrer, at de gør det godt og har det godt. Uagtet hvad der sker omkring dem.

Vores rådgivning går langt videre end blot at håndtere forandring, men tilbyder ved hjælp af ny viden, empirisk forskning, simulationer og konkrete værktøjer et mere helstøbt alternativ til at sikre performance og trivsel.

Læs mere

Kæmpe bevilling fra Fonden Velliv til Gnist og Statens Institut for Folkesundhed

Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af værktøjer, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i private virksomheder. Fokus er udelukkende på værktøjer, der kan anvendes af teams og grupper – uden brug af ekstern hjælp.

Læs mere

Gnist leverer ikke hyldevarer, men tager handsken op konceptudvikler med udgangspunkt i Kvadrat og vores strategi. At facilitere forløb med referencepunkt til vores hverdag og ikke ud fra en standardskabelon, er det vi får med Mads Bab og Gnist.

Mads Nygård – Senior VP for strategi og udvikling i Kvadrat
Læs om vores erfaringer og cases

Tema:   KOLLEKTIV ROBUSTHED

Håndter foranderlighed og usikkerhed som en agil og resilient organisation

Det er ikke en selvfølge at agile og resiliente individer skaber tilsvarende agile og resiliente fællesskaber. På gruppe niveau handler det især om gruppedynamikker, arbejdsprocesser, og interaktioner i hverdagen.

Case: Styrkelse af kollektiv robusthed og tilpasningsevne for 1200 ansatte

Virksomheden er en organisation i konstant forandring. Den hastige udvikling betyder, at der stilles højere krav til ledernes og medarbejdernes robusthed og tilpasningsevne end tidligere.

FOREDRAG

Kollektiv robusthed og holdbar high performance

Et foredrag, der oversætter nyeste forskning i kollektiv intelligens og strategisk handlekraft til konkrete muligheder for at sikre holdbar high performance, gejst og trivsel..

Tema:   TEAMFLOW

Gejst – mere end high fives og stort why

Grundlæggende har vi et for ensidigt syn på motivation. Ofte handler det om stok eller gulerod, eller med andre ord om at gøre vores WHY stort nok. Hvor der er vilje er det vej osv. Men så enkelt er det faktisk ikke.

HVOR MEGET FLOW ER DER I DIT TEAM?

Skal man lykkes som virksomhed i dag, lykkes man bedst med en kultur, der tager udgangspunkt i mennesker. En kultur, der får det bedste frem i mennesker. Gør dem kreative og modige. En kultur, hvor klogskab udspringer af kollektivets evne til at løse problemer.

FOREDRAG

Må jeg sige min mening?

Et foredrag om psykologisk tryghed og hvad der desværre, er en alvorlig sag på mange arbejdspladser. Nemlig frygten for at sige sin mening, lave fejl eller vise usikkerhed.

GemGem