Resultater der holder

Vi rådgiver og sparrer med ledere og medarbejdere, der ikke bare ønsker mere vækst,
mere engagement og mere innovation, men bedre vækst, bedre engagement og bedre innovation.

Få gratis værktøjer og artikler om robuste fællesskaber, styrkebaseret kultur og
lederudvikling.

Det tilbyder vi

Styrkebaseret ledelse

Kursus: Robuste fællesskaber

På dette kursus bliver du som ledere, TR eller AMR introduceret til centrale tilgange til at sætte mental sundhed og robusthed på dagsordenen i din del af organisationen. På kurset arbejder vi med praktiske tilgange til at sikre mere robuste fællesskaber. Dagskursus for bare kr. 2.500 i både Aarhus og København.
Styrkebaseret ledelse

Foredrag/workshop: Mental sundhed og robusthed

I samarbejde med Vibeke Koushede, seniorforsker i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for folkesundhed holder vi workshop med fokus på kollektiv robusthed. Hvis vi vil udvikle den mentale sundhed og via det, bl.a. sikre en robust arbejdsplads, må vi ændre fokus og blive klogere på det, der styrker os, men vi gør os selv og vores arbejdspladser en bjørnetjeneste, hvis dette bliver et individuelt ansvar, når nu vi som fællesskab kan gøre det så meget bedre.
egeskoven

Egeskoven – stå mere robust sammen

Egeskoven er et koncept til at øge den kollektive robusthed i teams på op til 9 møder. Egeskoven kræver ingen facilitator eller leder, men gennemføres uden anden hjælp og instruktion end den, der følger med i den helt særlige indpakning.

Det siger kunderne

Sygehus Vendsyssel_logo
Mads Babs formulering om at være bevidst om at have det som ”en fisk i vandet”, er positivt og meget personligt forankret. Personalet og jeg har arbejdet med styrkerne i forhold til den enkelte og vi har styrke-spottet hinanden. Det giver energi, selverkendelse og arbejdsglæde, når en kollega giver en tilbagemelding på, at hun ser de og de styrker hos mig, når jeg gør det og det. Det er konkret og meget anerkendende. Vi har købt styrkekortene til alle medarbejdere, hvor styrkerne er beskrevet kort og præcist. Det gør det hurtigt og nemt at give feedback. Vi har også købt styrkespillet, som tages i brug ved møder eller når muligheden viser sig i hverdagen. Det giver træning i at spotte styrkerne i fortællingen og dermed større erfaring i at få fokus derpå. Jeg vil meget gerne anbefale Mads Bab til andre, der har lyst til og behov for at gøre en målrettet indsats for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Gitte Munch Nielsen, afsnitsledende sygeplejerske, Sygehus Vendsyssel
pikuseru_kunder_aalborgkommune
Mads Bab holdt et meget inspirerende og levende oplæg om udvikling af en innovationskultur, og med en fin vekselvirkning mellem teori, praksis og sjove og tankevækkende øvelser. Kulturens afgørende betydning for at skabe innovation stod skarpt, og der blev givet gode konkrete værktøjer til arbejdet med at fremme udvikling af innovationskulturen.
Jette Kjærulff Kristiansen, HR-udviklingskonsulent Aalborg Kommune
styrkebaseret coaching
At arbejde med styrker er et meget håndgribeligt værktøj, der er nemt at forklare til andre. Når du har været ansat i 30-40 år, er det rigtig svært at flytte sig fra kendte og trygge rammer. Men hvor kompetencerne bliver slidt, er dine personlige styrker noget, du altid kan tage med dig.
Hanne Christensen, daværende coachansvarlig, SKAT