Hjem2019-02-18T08:52:20+00:00

Gnist er praktisk organisationsudvikling, der udvikler organisationer, så de gør det godt og har det godt.
Vi tror på så meget viden som nødvendigt og så megen handling som muligt.

Læs mere

Nyhedsbrev

Det handler om at gøre det godt OG have det godt

Skal man lykkes som virksomhed i dag, lykkes man bedst med en kultur, der tager udgangspunkt i mennesker.
En kultur der får det bedste frem i mennesker. Gør dem kreative og modige.
En kultur, hvor klogskab udspringer af kollektivets evne til at løse problemer.

Se mere i videoen.

Rådgivning og sparring

En stærk og resilient organisation evner at forudse, imødekomme og tilpasse sig forandringer på en måde, der sikrer, at de gør det godt og har det godt. Uagtet hvad der sker omkring dem.

Vores rådgivning går langt videre end blot at håndtere forandring, men tilbyder ved hjælp af ny viden, empirisk forskning, simulationer og konkrete værktøjer et mere helstøbt alternativ til at sikre performance og trivsel.

Læs mere

Kæmpe bevilling fra Fonden Velliv til Gnist og Statens Institut for Folkesundhed

Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af værktøjer, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i private virksomheder. Fokus er udelukkende på værktøjer, der kan anvendes af teams og grupper – uden brug af ekstern hjælp.

Læs mere

Gnist leverer ikke hyldevarer, men tager handsken op konceptudvikler med udgangspunkt i Kvadrat og vores strategi. At facilitere forløb med referencepunkt til vores hverdag og ikke ud fra en standardskabelon, er det vi får med Mads Bab og Gnist.

Mads Nygård – Senior VP for strategi og udvikling i Kvadrat
Læs om vores erfaringer og cases

Tema:   PROBLEMER OG LØSNINGER

Mod en handlekraftig organisation

Hvordan imødekommer man individets behov for medbestemmelse og autonomi alt imens organisationens samlede behov for effektive processer tilsvarende tilgodeses? Læs om en måde her.

Lad os komme af med vilkårstyranniet

Over de sidste par år har vi afholdt adskillige foredrag, workshops og lederkurser om psykologisk tryghed. Et sted mellem 30-40% af deltagerne bekræfter, at de har undladt at sige, hvad de havde på hjertet indenfor den seneste måned.
Hvem vil mødes af ”Nu må vi få det bedste ud af det.”, så hellere tie.

FOREDRAG

Må jeg sige min mening?

Et foredrag om psykologisk tryghed og hvad der desværre, er en alvorlig sag på mange arbejdspladser. Nemlig frygten for at sige sin mening, lave fejl eller vise usikkerhed.

Tema:   METODER

Lightning Decision Jam

Trin-for-trin proces, der hjælper teams til at identificere, prioritere og blive enige om næste bedste skridt i relation til problemer og potentialer forbundet med et særligt fokusområde. Download den gratis vejledning her.

Start med stilhed

I Amazon har de droppet PowerPoints og starter møder i stille refleksion og læsning af et nøje forberedt notat. Efter alle deltagere har læst notatet, diskuteres emnet i gruppen. Vi starter flere af vores workshops på samme måde og er ret begejstret for resultatet.

KURSUS

Certificering i brug af styrkeprofil og styrkekort

Til dig, der ønsker at arbejde mere styrkebaseret i form af en stærkere anvendelse af karakterstyrkeprofilen og styrkekort i teams, projektgrupper og 1-1 samtaler.

GemGem