Selvstyrende teams i Københavns Kommune

I denne podcast sætter vi fokus på selvorganisering,  og hvordan man lykkes med at etablere et selvstyrende team, hvor organisationen, leder og medarbejdere alle oplever positive effekter.

Mads Bab taler med Julie Kock Clausen og Ida Holst Nielsen om deres praktiske erfaringer i arbejdet med selvorganisering. Julie og Ida er henholdsvis leder og medarbejder i BUF Akademi. BUF Akademi er en mindre drifts-enhed i Københavns Kommune Børn og Unge forvaltning. Afdelingerne varetager de administrative opgaver forbundet med forvaltningens kursus og uddannelsestilbud.

Lyt til podcasten her eller på iTunes eller læs mere i DJØF Bladet hvor journalist Maiken Skeem undersøger eksemplet fra BUF Akademi.

Selvstyring kræver tid

Stadig flere private og offentlige organisationer indfører selvstyrende teams og andre selvorganiserende principper. Målet er at de selvstyrende teams forbedrer konkurrenceevnen, øger kvaliteten i den service eller det produkt, der leveres. Det er et klart mål at selvorganisering medvirker til at teamet gør det bedre.

Lykkes udviklingen, kan man forvente at den øget selvorganisering forbedrer teamets trivsel og oplevelse af mening i arbejdet. De gode eksempler på selvstyring vidner om tættere kollegialt fællesskab, øget kollektiv robusthed og mere tillid, leder og medarbejder imellem. Grundlæggende handler det om at sikre den bedst mulige indflydelse på eget arbejde.

Selvorganisering får dog ikke altid den ønskede effekt. For ofte er der tale om pseudo-indflydelse fordi, der ikke prioriteres tid til at sikre en holdbar omstilling. Udviklingen forceres og kravene til medarbejderne stiger uden at de mødes med ressourcer eller bare tid til at forholde sig til ændrede arbejdsgange.

Man skal lære at være selvorganiserende

Man kan ikke bare beslutte sig for at være et selvstyrende team, og ledere, der tror, at det blot handler om holdninger og proaktivitet misser pointen. Teamet skal i samspil med egen leder lære, hvordan den ændrede arbejdsform håndteres i hverdagen.

I BUF Akademi har vi medvirket til at udvikle en holdbar og sund selvorganisering, hvor teamets individuelle og kollektive potentiale er frigivet. Vi har lænet os op af metoder fra aktionslæring og værktøjer, der anvendes af teams, der arbejder med agil transformation. Vi har testet og reflekteret over værktøjer som tavlemøder, roller, snitflader og nødvendigheden af løbende refleksion.

Introduktion af podcasten

Lyt til podcasten

Abonner på Gnist podcast

FOREDRAG

Er TEAL the REAL DEAL?

2018-08-30T06:11:37+00:00